Herijkte bekwaamheidseisen onderwijs 2017

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 18 april 2016 4756

De informatie in dit artikel is bedoeld voor beheerders van een (proef)account van de De Digitale Gesprekscyclus en de applicatie inzetten in het onderwijs. Het betreft een inhoudelijke ontwikkeling die we graag onder de aandacht willen brengen.

In 2012 heeft de Onderwijscoöperatie een voorstel gedaan aan de minister van OCW om de bekwaamheidseisen te herijken. OCW neemt dit voorstel over en werkt momenteel aan de omzetting ervan in wetgeving, zodat de nieuwe bekwaamheidseisen per 1 augustus 2017 in werking kunnen treden. Uiteraard volgen wij dit al geruime tijd op de voet en waren wij voornemens om te zorgen dat deze nieuwe bekwaamheidseisen ook vanaf dat moment te gebruiken zijn in onze applicatie – als kijkwijzer én als competentieprofiel.

Wijzer over zien en kijken 2016

In de meest recente versie van de Wijzer over zien en kijken (maart 2016) van de PO-raad viel ons op dat de Onderwijscoöperatie zelf deze nieuwe indeling van vaardigheden van de leraar al actief onder de aandacht brengt om alvast mee aan de slag te gaan. Kennelijk is die behoefte er en uiteraard willen wij - ondanks dat het volgend jaar waarschijnlijk pas van kracht wordt - niet achterblijven. We lopen immers graag een beetje voorop.

Herijkte bekwaamheidseisen beschikbaar

Vanaf vandaag tref je in de map 'onderwijs standaardprofielen' in je account een extra competentieprofiel aan dat één op één is gebaseerd op de herijkte bekwaamheidseisen van de onderwijscoöperatie. In de map 'onderwijs kijkwijzers' tevens ook twee nieuwe observatie-instrumenten op basis van het observatie-instrument van de Onderwijscoöperatie, wederom één op één door ons overgenomen in De Digitale Gesprekscyclus en gebaseerd op de herijkte bekwaamheidseisen.

In ons supportcentrum kun je een voorbeeld bekijken van het herijkte competentieprofiel en de kijkwijzers. Je treft er tevens meer achtergrondinformatie aan, bijvoorbeeld over de wat vreemde nummering van de kijkwijzers. Uiteraard blijven we onze ogen open houden voor nieuwe ontwikkelingen op dit gebied.