Het voeren van een goed gesprek over doorgroeimogelijkheden

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 13 januari 2022 1252

Voor hun loopbaan en werkgeluk is het belangrijk dat werknemers zich kunnen ontwikkelen in hun werk. Werknemers en hun werkgevers profiteren ervan als ze doorgroeien, promotie maken en hun vaardigheden uitbreiden. Om dit voor elkaar te brengen, moeten werknemers in gesprek met hun leidinggevende. Daarbij moeten ze duidelijk maken wat hun wensen en verwachtingen zijn.

Mensen denken bij doorgroeien in een organisatie vaak als eerste aan promotie maken met een chiquere functie en een hoger salaris. Doorgroeimogelijkheden zijn echter breder. Het kan ook gaan om een andere functie in plaats van een hogere functie of om leren en ontwikkelen.

Ambities delen

Het is niet altijd vanzelfsprekend dat medewerkers uiteindelijk manager worden of in een seniorfunctie terecht komen. Hun werkgever kan ook denken dat ze helemaal tevreden zijn met hun huidige functie, of dat ze nog niet klaar zijn voor een vervolgstap.

Doorgroeimogelijkheden

Een medewerker doet er dus goed aan om een gespreksonderwerp te maken van snellere doorgroei en meer of andere verantwoordelijkheden. Doorgroeimogelijkheden kunnen al een onderwerp zijn in een sollicitatiegesprek.

Jaarlijks functioneringsgesprek

Het bespreken van doorgroeimogelijkheden kan perfect plaatsvinden tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek. Daarnaast is het goed als werknemers de ruimte krijgen en ook gebruiken om op de werkvloer met hun collega’s over hun ambities te praten. Dat levert namelijk vaak nuttige wederzijdse feedback op. Komt er een functie beschikbaar, dan is duidelijker wie daarvoor in aanmerking komt.

Kritische feedback

Het is goed als een werknemer uitstraalt dat hij (of zij) zichzelf wil ontwikkelen. Daarmee benadrukt hij enthousiasme, leergierigheid en ambities. Daarvoor kan hij op de werkvloer tonen dat hij graag leert en belangstelling laten zien voor het bedrijf en zijn collega’s. Het is ook belangrijk dat de werknemer op de hoogte blijft van de ontwikkelingen in de sector. Daarnaast kan hij met de leidinggevende of een meer ervaren collega bespreken hoe hij taken uitvoert. Hierbij kan best aan de orde komen wat beter kan, zolang dat op een opbouwende wijze gebeurt. Leer de medewerkers ook hoe ze goed omgaan met kritische feedback.

Ambities delen

Voor veel medewerkers is het moeilijk om hun ambities te delen met hun werkgever. Onderzoek van Gallup laat zien dat maar negentien procent van de medewerkers met hun leidinggevende praat over de stappen voor het bereiken van hun doelen. Een loopbaancoach kan hiervoor uitkomst bieden. De medewerker kan met zo’n gekwalificeerde coach zijn ambities, talenten, vaardigheden en drijfveren bespreken. Daarmee kan hij dan beter voorbereid het functioneringsgesprek voeren met zijn leidinggevende. Als inspiratie kan ook een goed boek helpen.

Goede motivering

Als de werknemer een gesprek heeft met zijn leidinggevende of hr-verantwoordelijke dan moet hij goed kunnen motiveren waarom en hoe hij wil doorgroeien. Hiervoor kan hij vertellen wat zijn ‘plan’ is, welke competenties hij wil leren, wat hij wil bereiken, wat zijn ambities zijn en welke verantwoordelijkheden of taken hij nastreeft. Dat laatste moet zich dan bij voorkeur richten op de korte en langere termijn. Werknemers tonen daarmee aan hun leidinggevende dat ze er goed over hebben nagedacht en dat ze niet alleen uit zijn op meer geld.

Persoonlijk ontwikkelplan

Voor veel werknemers zijn onvoldoende doorgroeimogelijkheden en de inhoud van hun werk de belangrijkste redenen om over te stappen naar een andere werkgever. Een werkgever die tevreden is met een werknemer, wil hem of haar graag in dienst houden. Bied de werknemer daarom een plan met doorgroeimogelijkheden. Dat doorgroeien hoeft niet direct plaats te vinden, als maar duidelijk is wanneer wel. Je kunt de werknemer bijvoorbeeld een betaalde opleiding bieden om hem voor te bereiden op een betere functie in de organisatie. Bepaal samen met de werknemer een persoonlijk ontwikkelplan met actiepunten en spreek af wanneer je de voortgang samen gaat bespreken.

Tips

  • Bevorder een cultuur in je organisatie, waarbij werknemers hun drijfveren en ambities kunnen benoemen en bespreken.
  • Bied werknemers voldoende mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling en bepaal samen tijdens de gesprekscyclus op welke manieren dat het beste kan verlopen.

Bron: Intermediair