Hoe kun je je team ontwikkelen?

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 31 augustus 2022 713

Door de veranderende wereld met veel nieuwe ontwikkelingen werken we op een andere manier. Dit beïnvloedt de functie-inhoud en de benodigde competenties. De leidinggevende van vroeger lijkt niet meer op de huidige leidinggevende. Het onder meer werken met agile en scrum in steeds plattere en transparantere organisaties heeft de rol van de huidige managers veranderd.

Op de huidige krappe arbeidsmarkt is er zeker meer waardering voor coachende leidinggevenden, die hun teamleden inspireren om het beste uit hun competenties naar boven te halen. Stefan Janssen van Boeken-top-10.nl noemt vijf manieren waarop leidinggevenden hun team kunnen ontwikkelen.

Praktisch communiceren

De buitenwereld verwacht steeds meer transparantie van ondernemingen en dat geldt ook intern. Volgens Janssen lijkt ‘communicatie’ een wat vaag overkoepelend begrip, maar draait communiceren juist om praktische zaken. “Denk er daarom goed aan het team uit te leggen wat het doel is, hoe daar naar toe gewerkt zal worden en wie welke rol of taak daarin vervult. Duidelijkheid bij medewerkers vormt de basis van goede prestaties.”

Kom tot een open cultuur

Als medewerkers weten wat het doel is, betekent dat nog niet dat ze zich volledig inzetten om dat te bereiken en er compleet achter staan. Mensen zijn volgens Janssen ook maar mensen. “Door bijvoorbeeld competitiedrang dragen ze niet hun beste steentje bij aan het team. Zorg voor een open cultuur waarin de neuzen dezelfde kant op wijzen, maar mensen zich ook kunnen uitspreken over het niet naleven van gestelde regels.”

Wisselwerking

De tijden zijn voorbij dat leidinggevenden orders gaven die de medewerkers maar moesten opvolgen. Janssen benadrukt dat medewerkers vaak over erg veel kennis beschikken en dus een zeer informatieve bron kunnen zijn als het gaat om mogelijke ontwikkelingen. “Creëer dus een proactieve sfeer, en laat ook vooral mensen zelf met verbeterpunten komen. Vergeet ze daarbij ook niet te laten vermelden wat er wel goed gaat voor de positieve noot!”

Eigen inbreng bij persoonlijke ontwikkeling

Janssen stelt dat medewerkers vanuit onvrede over hun eigen taak de ontwikkeling van een team nog wel eens blokkeren. “Een bepaalde taak standaard aan iemand toewijzen op basis van zijn of haar functie of ervaring? Mensen zijn juist vaak tevredener en tonen meer inzet en betrokkenheid als ze het idee hebben zelf iets te kunnen inbrengen.” Daarnaast is het volgens Janssen in de huidige krappe arbeidsmarkt ook juist belangrijk dat mensen zich persoonlijk ontwikkelen. “Kies daarom eens iemand met wat minder ervaring voor een bepaalde taak, en laat iemand anders hem of haar begeleiden. Nog vooruitstrevender? Laat de teamleden zelf de taken verdelen.”

Verander, maar wel met mate

Als laatste onderstreept Janssen nog de spagaat van veel leidinggevenden. “Soms is het nodig om lastige keuzes te maken. Wees daarbij niet bang om fouten te maken, of te experimenteren met nieuwe dingen. Vaak houden medewerkers graag de status quo in stand, zelfs als dat niet optimaal werkt, maar dit zal de onderneming op de lange termijn niet verder helpen. Vergeet echter ook niet dat het in de menselijke aard zit om veranderingen vervelend te vinden, dus let ook weer op een overdaad aan ontwikkelingen.”

Tips

  • Zorg voor een open sfeer tijdens de gesprekscyclus, waarbij werknemers durven uit te spreken wat ze belangrijk vinden.
  • Bespreek goed met je medewerkers tijdens bijvoorbeeld een doelstellingengesprek, maar ook tijdens gezamenlijk overleg wat er speelt in je organisatie en wat de doelen daarbij zijn. Geef de werknemers daarbij de ruimte voor verbetersuggesties, waarmee je ook daadwerkelijk wat doet.

Bron: Managersonline.nl