HR moet zich meer richten op teamprestaties

Marten Wilmink 8 maart 2018 1876

Softwarebedrijf Oracle roept HR-managers op zich niet langer te concentreren op HR-processen. Ze moeten meer doen aan het stimuleren van teamprestaties. De oproep sluit aan op onderzoek van Oracle, vrijwilligersbeweging Engage with Success en opleidingsinstituut Ashridge Executive Education.

Het nog lopende onderzoek van de drie partijen moet een einde maken aan de gangbare visie op employee engagement. De onderzoekers bekijken engagement voor het eerst op teamniveau in plaats van vanuit de individuele werknemer.

Factoren die voor betrokkenheid zorgen

Het onderzoeksteam van Ashridge Executive Education, onderdeel van Hult International Business School, vergelijkt teamgedrag met de factoren die voor betrokkenheid bij werknemers zorgen. Voor deze factoren gelden de volgende vier zogeheten engagement-zones:

  • De engagement-zone: teams die productief en proactief zijn bij het oplossen van problemen en die positief zijn over samenwerking.
  • De disengagement-zone: onproductieve teams, waarvan de leden zichzelf beschouwen als slachtoffers van het systeem en vaak liever alleen werken dan samen.
  • De pseudo-engagement-zone: productieve teams, maar met teamleden die liever een goed imago hebben bij hun bazen dan dat ze bijdragen aan het teamsucces.
  • De contentment-zone: teams die het absolute minimum doen en vervolgens tevreden naar huis gaan in plaats van dat ze het uiterste doen of nadenken over hoe ze het bedrijf vooruit kunnen helpen.

Nieuwe rol van HR

Oracle beveelt beter inzicht aan in de wisselwerking tussen managementstrategieën, teamsamenstellingen, diversiteit, de relaties tussen medewerkers en nog veel meer factoren. Dat geeft HR-managers namelijk een beeld hoe zij een meer proactieve rol kunnen spelen in het aanstippen van de verbeterpunten voor de engagement van elk afzonderlijk team.

HR in comfortzone

“Ondanks de noodkreten van de boardroom aan het adres van HR zitten veel HR-teams nog in hun comfortzone door slechts ondersteuning te bieden”, stelt Andy Campbell, HCM Strategy Director van Oracle. Dat is volgens hem inderdaad nog steeds essentieel. Het draagt echter niet bij aan een succesvolle marketingcampagne, meer verkopen of welke factor dan ook waaraan een bedrijf zijn succes afmeet. “Ondersteund door geïntegreerde HR-systemen, moeten HR-professionals uit hun comfortzone stappen en nauwer samenwerken met andere afdelingen om hen te helpen teams betrokken en productief te maken.”

Compleet ander beeld

Sharon Olivier, Programme Director van Ashridge Executive Education, stelt dat de voorlopige onderzoeksresulaten wijzen op een compleet ander beeld dan de traditionele percepties ten aanzien van engagement. “We begrijpen nu beter in welke mate werknemers beïnvloed worden door hun team en de dynamiek waarin ze werken. Vaak hechten ze meer waarde aan deze groep dan aan de organisatie waarvoor ze werken.”

Engaging manager

Volgens Cathy Brown, Executive Director bij Engage for Success, is een van de belangrijkste succesfactoren voor engagement de ‘engaging manager’. “Dat is iemand die zijn of haar medewerkers vertrouwt, hen als individuen behandelt en een omgeving creëert waarin iedereen tot het uiterste kan gaan.”

Tips

  • Ga na of de HR in jouw organisatie zich ook teveel richt op processen of dat de prestaties van de medewerkers en teams in je organisatie centraal staan. Dat is toch datgene waar het uiteindelijk om draait.
  • Kijk eens vanuit het standpunt van teams naar de betrokkenheid. Dat kan verhelderend werken.
  • Vraag je af of de samenwerking in je organisatie een kwestie is van moeten of graag willen.
  • In hoeverre zijn betrokkenheid en teamprestaties vast onderdeel van de gesprekken in jouw organisatie?

Bron: Managersonline.nl