HR-professional kan niet zonder persoonlijke integriteit

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 24 januari 2019 2232

Persoonlijke integriteit is de belangrijkste HR-competentie, gevolgd door vakdeskundigheid. Zo blijkt uit het onderzoek 'De dagelijkse werkelijkheid van de HR-professional'.

Zes hogescholen voerden het onderzoek tussen 2012 en 2016 uit onder meer dan 4000 HR-professionals, HR-leidinggevenden en lijnmanagers. Persoonlijke integriteit betreft de wijze van omgaan met vertrouwelijke informatie, vermogen tot luisteren, betrouwbaarheid, accuratesse en integriteit.

Paradoxen

De eerste plek van 'persoonlijke integriteit' past bij de conclusies van de Amerikaans HR-goeroe Dave Ulrich. Hij `beschouwt deze competentie, onder de noemer 'credible activist', al jarenlang als de basiscompetentie van een effectieve HR-professional. Ulrich vindt dat de competentie sterk samenhangt met het handig navigeren tussen allerlei paradoxen van HR-professionals: medewerkers- versus organisatiebelangen; korte- versus langetermijnbelangen etc. Daarnaast is er een verband met allerlei praktische, politieke en communicatieve vaardigheden.

Top vijf HR-competenties

De top vijf van benodigde competenties van een HR-professional volgens het onderzoek is:

  1. persoonlijke integriteit
  2. vakdeskundigheid HRM
  3. management van veranderingen
  4. beïnvloedingsvermogen
  5. businesskennis

Businesskennis

Het is opmerkelijk dat businesskennis als vijfde eindigt. Bij deze competentie is overigens sprake van een verschil tussen HR-leidinggevenden en HR-professionals. De leidinggevenden moet over meer businesskennis beschikken dan HR-professionals.

HR-leidinggevenden

Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat de taken van HR-professionals en HR-leidinggevenden steeds verder uiteen komen te liggen. Vier jaar terug was er nog een 'gebalanceerde mix tussen uitvoerende en beleidsmatige taken'. Tegenwoordig wordt een tweedeling zichtbaar binnen HR-afdelingen. HR-professionals steken steeds minder tijd in de strategische kant van HR, terwijl HR-leidinggevenden er steeds meer tijd aan besteden.

Tip

  • Aangezien persoonlijke integriteit zo'n belangrijke HR-competentie is, is het belangrijk dat je beschikt over de vaardigheden die erbij horen.
  • Zorg daarnaast dat je collega's zich de vaardigheden ook goed eigen maken.
  • Volg hiervoor met je collega's eventueel een cursus en coach ze bij het toepassen van persoonlijke integriteit.

Bron: HR Praktijk.nl