HR is toe aan vernieuwing beoordelingscyclus

Daniel Hoopman"> Daniel Hoopman 20 oktober 2016 2603

Verreweg de meeste HR-medewerkers werken nog met de traditionele functionerings- en beoordelingsgesprekken. Ze staan open voor vernieuwing, maar laten tot nog toe de kans tot vernieuwing van het personeelsbeleid aan zich voorbijgaan. Dit blijkt uit het onderzoek ‘HR Trends 2016-2017’.

HR Trends 2016-2017’ is een onafhankelijk onderzoek van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij. De onderzoekers interviewden 809 Nederlandse HR-professionals.

Functionerings- en beoordelingsgesprekken

De beoordelings- en functioneringsgesprekken en hun effectiviteit zijn de laatste jaren een belangrijk HR-onderwerp. Maar liefst 85% van de ondervraagde HR-medewerkers werkt echter nog met de traditionele beoordelingscyclus. Deze bestaat uit minstens een keer per jaar een functionerings- en een beoordelingsgesprek.

Bijna 60% van de respondenten geeft aan dat alleen de leidinggevende en de medewerker bij de beoordelings- en functioneringsgesprekken zijn betrokken. Verder werken organisaties in bijna 90% van de situaties met (gedigitaliseerde) formulieren.

Aanpassing beoordelingscyclus

De HR-professionals willen wel degelijk een aanpassing van de beoordelingscyclus. Een derde is ontevreden over de mate waarin hun huidige beoordelingscyclus prestaties verbetert. Van de HR-medewerkers die een vernieuwing van de beoordelingscyclus willen, vindt 58% dat de oude methode niet meer past bij deze tijd. Een andere veelgenoemde reden (59%) voor wijziging van de beoordelingssystematiek is aansluiting van beoordelingscriteria op de bedrijfsstrategie.

De veranderingen die HR-professionals aanbrengen, hebben vooral te maken met de systematiek en minder met de techniek. Het gaat daarbij vooral om aanpassing van de gebruikte criteria (53%) en de frequentie (43%).

Regelmatige evaluatiegesprekken

Hans van der Spek, manager kenniscentrum HCM bij Berenschot, benadrukt dat er wel een besef is dat het anders moet. “Zo kent vrijwel elke professional de 360°-feedbackmethode (naast leidinggevende en de medewerker zelf geven collega’s feedback), of weet hij of zij in ieder geval dat regelmatige evaluatiegesprekken veel beter werken dan jaarlijkse gesprekken.”

Toch voeren organisaties de evaluatiegesprekken niet in. Volgens Van der Spek gebruikt slechts één op de vijf HR-professionals daadwerkelijk nieuwe methoden. “Dat is een gemiste kans, want daardoor laten zij een belangrijke en relatief eenvoudige moderniseringsslag van het personeelsbeleid liggen.”

Bronnen: Personeelsnet.nl, ADP

Vernieuwing beoordelingscyclus online!

Ben je op zoek naar een app zodat je dit digitaal kunt doen? De Digitale Gesprekscyclus is HR-software waarmee je op transparante wijze personeelsgesprekken m.b.t. doelstellingen, functioneren en beoordelen in de cloud vastlegt. Download de brochure of vraag een gratis presentatie aan (via internet of bij jou op locatie).

Download brochure Gratis demo aanvragen