In organisaties is zwijgen geen goud

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 11 september 2017 2704

Een onderzoek onder ruim duizend Amerikaanse werknemers leidde tot een boeiende uitkomst. Ieder belangrijk gesprek dat niet plaatsvindt, kost 7000 euro en een verspilde werkweek aan arbeidsuren.

De onderzoekers Joseph Grenny en David Maxfield, autoriteiten op dit onderzoeksgebied, onderzochten 1025 mensen. Van hen gaf bijna driekwart aan zich soms niet helemaal te uiten waar dat eigenlijk wel nodig was geweest. Dat gold bijvoorbeeld voor wangedrag van collega’s of fouten in het werkproces.

7000 euro aan kosten voor elk essentieel niet-gevoerd gesprek

Hoge kosten

De respondenten schatten een bedrag van 7000 euro aan kosten voor elk essentieel niet-gevoerd gesprek. Dat is wel slechts een gemiddelde. Voor sommige functies leidt niet-praten tot een verlies van bijna 50.000 euro en twee weken arbeidstijd. Dat verlies komt voort uit energie steken in nutteloos gedrag (onderling klagen en roddelen) en het verrichten van extra werk dat eigenlijk niet nodig was.

Daarbij zijn andere kosten dan waarschijnlijk nog niet eens opgeteld. Denk aan een afname van de betrokkenheid en werkmoraal en een verslechtering van de organisatiecultuur.

Niet veilig

Maar één procent van de ondervraagde werknemers meldde zich heel veilig te voelen om dingen aan de kaak te stellen. Dat betekent dus dat 99 procent zich niet helemaal veilig voelt om vrijuit een gesprek te voeren. Slechts een derde van de bedrijven heeft een bedrijfscultuur die praten stimuleert, maar blijkbaar werkt zelfs dat niet altijd.

Vier tips voor open gesprekken

Uit het onderzoek komende volgende vier tips naar voren om gesprekken te bevorderen:

  1. Keer het risico om. Veel mensen zijn terughoudend omdat ze bang zijn voor verlies van hun baan als ze eerlijk zijn. Eigenlijk zouden ze het gevaar om moeten draaien. Wat is het gevaar voor mij en de organisatie als ik niet open en eerlijk ben?
  2. Eerst innerlijk werk verrichten. Zeggen mensen wel eindelijk iets dan komt er vaak ook teveel emotie mee. Anderen reageren dan eerder op boosheid of irritatie dan op inhoud. Train daarom je medewerkers in gespreksvaardigheden. Daarbij kunnen ze bijvoorbeeld leren om eerst stoom af te blazen en daarna de confrontatie aan te gaan.
  3. Creëer een veilige omgeving. Voor wezenlijke en waardevolle gesprekken is maar een ding echt belangrijk: veiligheid. Alleen als mensen beseffen dat je het beste met ze voor hebt en dat je respect voor ze hebt, stellen ze zich open.
  4. Moedig dialoog aan. Is er eenmaal veiligheid dan kun je mensen actief aanmoedigen om het oneens met je te zijn en daar een open gesprek over te voeren. Ga niet met iemand praten om je verhaal te vertellen, maar om zelf iets te leren.

Tips

In aanvulling op bovenstaande tips hebben wij nog de volgende extra tips voor je:

  • Kijk kritisch naar de mate waarin open gesprekken in uw eigen organisatie mogelijk zijn.
  • Begin bij jezelf en neem een open houding aan. Dat bevordert de bereidheid bij de medewerkers om zich te uiten.
  • Benadruk steeds dat eerlijkheid juist goed is en oneerlijkheid verkeerd.
  • Geef mensen vooraf toegang tot de onderwerpen die aan de orde komen.
  • Zorg voor een transparant digitaal systeem waarin zaken worden vastgelegd, zodoende ontstaan er minder misverstanden over wat er wel of niet is afgesproken.

Bron: XpertHR Actueel

Ontdek onze HRM-software

Binnen een half uur ontdekken dat de Digitale Gesprekscyclus ook geschikt is voor jouw organisatie? Vraag een online demonstratie aan! Op zoek naar flitsend promotie materiaal om je chef te overtuigen? Download dan de brochure.

Bekijk online demo Download brochure