Investeer ook in een goed afscheid met exit-gesprek

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 14 december 2020 973

Werkgevers zouden niet alleen moeite moeten doen voor het inwerken van mensen. Ze moeten ook zorgen voor een procedure om vertrekkende werknemers goed te begeleiden.

Leidinggevenden schenken veel aandacht aan recruitment en het inwerken van medewerkers. Dat is van belang, maar het is net zo belangrijk om tijd en energie te steken in werknemers die weggaan. Dat stelt David Sturt, vice president van het O.C. Tanner Institute. Hij vindt dat het misschien gemakkelijk is om vertrekkende werknemers af te schrijven, maar dat er veel redenen zijn om ze juist te waarderen en te ondersteunen.

Oud-werknemers weer aantrekken

Volgens Sturt is het later weer aantrekken van oud-werknemers namelijk vaak een slimme keuze. Zij zijn gewend aan de bedrijfscultuur en -processen. Zo bespaart de organisatie geld doordat ze geen compleet nieuwe werknemer hoeft in te werken. Daarbij brengt de oud-medewerker ook nog eens de ervaring, expertise en contacten mee die hij ergens anders heeft opgedaan. “Toen ik terugkeerde naar O.C. Tanner, merkte ik dat de lessen die ik had geleerd bij het opbouwen van een succesvolle start-up, mij hielpen in mijn nieuwe, bredere rol. Het is spannend te zien hoe andere oud-werknemers beter terugkeren dan dat ze waren toen ze vertrokken”, aldus Sturt.

Positieve, betekenisvolle exit

Hij meent echter dat het ook als iemand later niet meer bij je in dienst komt, de moeite waard is om mensen een positief, betekenisvol afscheid te geven. Vertrekkende werknemers kunnen volgens hem tijdens de overgangsperiode van waarde zijn als ze geen slecht gevoel hebben bij hun afscheid. Bovendien merken de achterblijvers dat hun werkgever zijn werknemers als mensen behandelt en niet als radertjes in een machine die hij vergeet als ze weggaan. Ook kunnen medewerkers die positief vertrekken, de werkgever promoten bij mensen met talent die ze later tegenkomen.

Voer een goed exit-gesprek

Sturt noemt drie aandachtspunten om beter afscheid te nemen van werknemers:

  • Voer een openhartig en eerlijk exit-gesprek met de afscheid nemende werknemer. Je hebt nog een laatste gelegenheid om te benoemen hoe de medewerker heeft bijgedragen aan het succes van je organisatie. Daarnaast kan je hem of haar wijzen op talenten die hij of zij zelf misschien nog niet had onderkend, maar waar hij of zij veel aan kan hebben bij zijn nieuwe werk.
  • Luister goed naar de reden van iemands vertrek. Toon respect voor de werknemer die zelf het initiatief nam voor een lastig exit-gesprek. Ga na of de werknemer vertrekt vanwege zijn baan, de collega’s, de manager of vanwege een nieuwe baankans. Zo kom je misschien achter zaken waarvan je niet op de hoogte was en kun je wellicht de werkomgeving verbeteren voor de achterblijvers.
  • Blijf contact houden met de werknemers als ze zijn vertrokken. Ga af en toe na hoe het met ze gaat. Kom je ze tegen dan doe je er goed aan op ze af te stappen. Zo toon je dat ze er nog steeds bij horen.

Tip

Maak het exit-gesprek onderdeel van je gesprekscyclus. Zo krijgt het voldoende aandacht en een vaste plaats in je organisatie.

Bron: MT/Sprout