Kritische feedback geven is lastig voor Nederlandse werknemers

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 20 maart 2018 2732

Van oudsher is kritische feedback een gevoelig onderwerp op het werk. Opmerkelijk genoeg werkt het geven van feedback vaker op de zenuwen dan het krijgen van kritiek. Het ongemak over de feedback hangt ook samen met de uiteenlopende reacties van mensen op feedback.

Uit onderzoek van TrainTool onder ruim 1000 kantoormedewerkers in Nederland blijkt dat het geven van feedback voor stress zorgt bij 46 procent van de respondenten. Dat is 34 procent voor degenen die kritische feedback ontvangen.

Uiteenlopende reacties

Verder laat het onderzoek zien dat medewerkers uiteenlopend reageren op kritische feedback. Dit versterkt het ongemakkelijke gevoel rondom feedback. Van de medewerkers uit het onderzoek geeft 39 procent aan dat ze doorvragen om van kritiek te leren en er voordeel van te hebben. Daarnaast spreekt zeven procent van de werknemers zijn dank uit voor de feedback. Verder vindt 52 procent van de medewerkers dat ze goed met kritiek om kunnen gaan. Kritische feedback kan echter ook tot minder positieve reacties leiden. Medewerkers worden er vaak onzeker van (23 procent) of schieten in de verdediging (negentien procent).

Verschillen per sector

Opvallende zijn de verschillende feedbackculturen per sector die naar voren komen in het onderzoek. Werknemers die kritiek ontvangen in industrie, landbouw, bouw en energie geven bijvoorbeeld een bovengemiddeld secundaire reactie. Ruim een vierde van de medewerkers daar geeft aan dat ze niet meteen reageren om de feedback eerst even te verwerken. In het openbaar bestuur en overheid accepteren medewerkers de feedback het meest zonder door te vragen (tien procent). Werknemers in zorg en onderwijs stribbelen het meest tegen. Hier kiest een kwart regelmatig voor de verdediging.

Kritische feedback gemakkelijker voor jongeren

Daarnaast komen er verrassende generatieverschillen naar voren. Hoe jonger een medewerker is, hoe gemakkelijker het geven van kritische feedback voor hem of haar is. Van de werknemers van achttien tot 24 jaar oud stelt een derde dat ze niet zenuwachtig zijn als ze kritisch zijn richting collega’s. Dat is maar zestien procent bij de werknemers boven de 55 jaar.

Leermoment

“Feedback geven is altijd met het oog op vooruitgang”, stelt Marijn de Geus, CEO bij TrainTool. Ondanks dat het werknemers de zenuwen bezorgt, heeft het volgens hem vaak wel de gewenste uitwerking. Die houdt in dat een medewerker nog beter zijn best doet en handvatten heeft om een beter resultaat te behalen. De manier waarop feedback wordt overgebracht is hierbij bepalend. “Niet iedereen is even sterk in het vertalen van gedachten naar een verhaal waar de ontvanger echt iets aan heeft.” De Geus benadrukt dat een andere succesfactor voor het geven en ontvangen van feedback een constructieve houding is. “Sta open voor elkaars inzicht en vraag bij onduidelijkheid verder. Spreek samen af wat de vervolgstappen zijn. Zo maak je het concreet en ontstaat er onderling begrip. Door je van deze factoren bewust te zijn, is ieder feedbackmoment een leermoment.”

Tips

  • Moedig feedback in je organisatie aan. Dit verlaagt de drempel om feedback te geven en bevordert het presteren van je organisatie.
  • Laat je medewerkers een cursus ‘feedback geven’ volgen. Als ze weten hoe ze het geven van feedback aan moeten pakken, zullen ze dat eerder en beter doen.
  • Geef medewerkers de ruimte om door te vragen als ze feedback niet begrijpen of het er niet mee eens zijn.
  • Neem een tool, zoals De Digitale Gesprekscyclus, in gebruik die het onderling geven van feedback vereenvoudigt.

Bron: Managersonline.nl