Leer je medewerkers kennen en toon je waardering

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 20 februari 2019 1640

Wat is er voor nodig om jouw medewerkers te laten vertellen wat ze van jou als leidinggevende en jouw beleid vinden? De deur altijd open laten staan voor je medewerkers wil nog niet zeggen dat medewerkers spontaan met feedback op het management komen. Volgens een aantal werkgevers krijg je de beste feedback als je elkaar goed kent en als je naar je medewerkers luistert.

Een uitstekende manier om dat te bereiken is het jaarlijkse bedrijfsuitje. Republiq, een vastgoedadviesbureau voor de publieke sector, combineerde zo'n uitje met hun zogenaamde 24-uurschallenge. Medewerkers legden zich in een Brabantse boerderij een etmaal lang toe op één thema. Dat ging in de vorm van een soort hackathon, een concept uit de IT-wereld waarbij medewerkers binnen een bepaalde tijd een puzzel moet oplossen. Republiq wilde in 24 uur de oplossing aan klanten kunnen aanbieden. De uitdaging was om tussen 14.00 uur 's middags en 14.00 uur, de volgende dag tot een concreet aanbod te komen.

24-uurschallenge

Volgens adviseur Yonne Huissoon van Republiq helpt het dat zo'n challenge een band schept. "Ons dagelijks werk doen we doorgaans op het kantoor van de klant. Collega's zien elkaar dus niet heel vaak. Tijdens die 24-uurschallenge maken we tijd voor elkaar. Het concept stimuleert innovatie binnen ons eigen bedrijf."

Inzicht in beloning

Er zijn ook beperkingen aan wat een werkgever kan doen. Werknemers willen vaak een loonsverhoging. Salaris heeft echter maar een beperkt effect op het geluk van medewerkers. Het is een opgave voor werkgevers om hier goed mee om te gaan. Een oplossing kan een transparantere beloningsopbouw zijn. "Luisteren gaat ook over communiceren", stelt Martine Beckers, hoofd van HR Nederland bij Lloyds Bank. Met workshops met ruimte voor vragen zorgde Beckers voor meer begrip voor de beloningsstructuur. Daarbij stuurde Lloyds bij de jaaropgave een 'Total Reward Statement' mee. "Daarin staan alle dingen die wij betalen voor onze medewerkers, inclusief wat niet op de jaaropgaaf staat: een treinabonnement, een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een collectieve ongevallenverzekering. Nu weten onze medewerkers dat wij zowel het werkgeversdeel als het werknemersdeel van de pensioenpremie betalen", licht Beckers toe. Dat maakt heel inzichtelijk hoe een werkgever zijn mensen financieel beloont.

Motivatie verdwijnt

Mensen die te lang op één plek zitten, kunnen vergeten waarom ze ooit aan een baan zijn begonnen. Het risico is dat de motivatie langzaam verdwijnt. Een werkgever kan dit opvangen met een goed gesprek. Lloyds Bank heeft externe professionals ingehuurd die de medewerker coachen. Zij kijken naar wie de werknemer is, wat zijn kwaliteiten en passies zijn en hoe hij ze in zijn werk wil inzetten. Dat hoeft volgens Beckers niet gelijk te leiden tot een drastische loopbaanverandering. Soms ontstaat door een andere functie binnen het bedrijf al hernieuwde passie of ontdekken medewerkers hoe goed hun huidige baan eigenlijk bij ze past.

Tegenhanger van feedback

De keerzijde van een sterke nadruk op feedback is dat deze de sfeer negatief kan beïnvloeden. Het stimuleert mensen tot een kritische houding en legt de focus op verbeterpunten. Werkgevers adviseren dan ook om een tegenhanger van feedback te organiseren door successen te vieren en waardering aan elkaar te tonen.

Complimenten-chatkanaal

Hiervoor opende creatief communicatiebureau FX een 'complimenten'-chatkanaal in communicatie-applicate Slack. Oprichter Peter Zijlstra: "Bedankjes en complimenten komen gebruikelijk binnen bij onze projectmanagers. Maar omdat complimenten bedoeld zijn voor het hele team, worden die op het Slack-kanaal centraal gedeeld. Iedereen kan ze zo meelezen." Volgens Zijlstra verhoogt dat de betrokkenheid en de trots van de teamleden en zorgt het voor een cultuur waarin collega's zaken met elkaar delen en bespreken. "Ook kritiek op elkaar of het management."

Individuele uitblinkers

Lloyds Bank viert gezamenlijke successen ook uitgebreid. "Als teams hun targets halen, zorgen we voor een gezamenlijk momentje, met een speech en een taartje", vertelt Beckers. Daarbij schenkt Lloyds speciale aandacht aan individuele uitblinkers. Ieder kwartaal krijgen twee medewerkers een 'Star Award' voor bijzondere prestaties. De winnaars staan in de nieuwsbrieven in Nederland en Duitsland. Daarnaast ontvangen ze een cadeaubon. Het leukste is volgens Beckers echter de lunch met de directeur en het managementteam, waarbij de lijnmanager zijn waardering voor de medewerker op een persoonlijke manier uitspreekt.

Tip

  • Het is de moeite waard om jaarlijks een bedrijfsuitje te organiseren. Let er daarbij op dat zo'n uitje wel past bij je medewerkers. Ze moeten er niet tegen op gaan zien, maar er juist naar uitkijken. Zorg er ook voor dat zo'n uitje wel om gezamenlijke activiteiten draait, anders heeft het nog weinig zin om het te organiseren.
  • Deelt jouw organisatie behaalde successen voldoende met de medewerkers? Zo nee, dan is het goed om dit meer te doen, omdat het de betrokkenheid en prestaties van het personeel bevordert.
  • Ga na of je medewerkers hebt die te lang op dezelfde plek blijven zitten. Vaak heeft het wisselen van functies binnen een organisatie een verfrissend en motiverend effect en leidt het tot veelzijdige, 'behendige' medewerkers.

Bron: MT.nl