Leer van emoties in je team

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 15 maart 2022 728

Door alle spanningen van de huidige tijd kunnen de emoties van mensen soms hoog oplopen. Dat betekent dat leidinggevenden meer te maken krijgen met emoties op het werk. Hoe kunnen ze daar effectief mee omgaan?

Volgens onderzoek van Gallup raken werknemers steeds gestrester. Het is een trend die al meer dan tien jaar zichtbaar is. Daarbij komt er ook steeds meer verdriet, bezorgdheid, wrok en woede. De coronacrisis heeft dit alles nog versterkt. Met het hybride werken is de kans ook groter dat leiders signalen van gefrustreerde teamleden missen.

Drie manieren om emoties te managen

Door toenemende frustraties kunnen er in een team ook eerder emotionele uitbarstingen komen. De uitdaging is dan om zelf kalm te blijven en de emoties zo te managen dat deze niet voor onherstelbare schade zorgen. Dat kan een leider op drie manieren doen.

1. Beheers je eigen emoties op het werk

Een emotionele uitbarsting geeft je als leider een onbehaaglijk gevoel. De woede van een medewerker raakt je. Je hebt de sterke neiging om ook boos te worden en te zeggen wat je zelf vindt, maar dat werkt niet goed. Je kunt beter diep inademen en tot tien tellen.

Onderling vertrouwen

Bestuursvoorzitter Nihar Chhaya van PartnerExec schrijft op Harvard Business Review dat het juist de rol van een leider is om te bouwen aan onderling vertrouwen en te zorgen voor psychologische veiligheid. Een leider moet zeker niet de sentimenten in zijn team afwijzen. Hij kan beter niet uitstralen dat boze medewerkers pech hebben en er maar zelf overheen moeten komen.

Afleiding zonder oplossing

Als leider kun je ook sympathie hebben voor frustraties. Maar als je dan geen oplossing hebt, alleen begrijpend reageert en vervolgens voor afleiding zorgt, dan komt je team niet verder. Zolang je het gesprek en de dialoog niet aangaat, volgen later nog meer emotionele uitbarstingen.

Defensief reageren

Een leider die emotioneel meer van zijn team afstaat, kan zelfs defensief reageren bij spanningen. Zijn eerste reactie is dan om zichzelf te beschermen en de anderen te negeren. Het is echter niet effectief om te hopen dat het probleem zichzelf vervolgens wel oplost.

Effectief leiderschap

Afwijzen, afleiden of negeren hebben weinig te maken met effectief leiderschap. Je zorgt dan alleen maar voor meer afstand tussen jou en het team. Dat maakt het weer lastiger om je medewerkers te motiveren, coachen of inspireren.

Waardevolle feedback

Voor het beter beheersen van de emoties in je team, moet je je eigen emoties eerst stabiliseren. Dat doe je door je niet meteen in het conflict te mengen en met een mening of kritiek te komen. Je kunt je beter gedragen als een neutrale omstander. Trek je de boosheid van je team vooral niet persoonlijk aan en observeer wat er gebeurt alsof je naar een film kijkt. Gebruik de informatie die je opdoet. Er zit namelijk waardevolle feedback tussen op jouw rol als leider.

2. Beschouw emoties in je team als een gelegenheid om te leren

Je kunt het beste neutraal blijven en geen olie op het vuur gooien door te oordelen. Zoek ook geen verontschuldigingen voor boosheid of andere emoties in je team. Zoek geen schuld bij hen of bij jezelf. Je kunt beter om meer informatie vragen, waarmee je toont dat de emoties zeker bij je landen. Als teamleider geef je namelijk genoeg om je mensen om hun gevoelens te erkennen.

Veilige omgeving

Het is ook niet verkeerd om soms eens boos te zijn en dat te uiten. Dat moet kunnen, zolang een emotionele uitbarsting anderen niet kwetst of beschadigt. Zorg voor een veilige omgeving voor je medewerkers, waar ze zonder nadelige consequenties voor zichzelf of voor anderen hun hart kunnen luchten.

Continue dialoog

Stimuleer je medewerkers ook om zich tegenover jou te uiten, zelfs als het om negatieve emoties gaat. Geef vooraf aan dat je zal luisteren om ervan te leren en dat je ze eerst hun verhaal laat doen. Nodig de medewerkers vervolgens uit om met je samen te werken en via een continue dialoog te zoeken naar oplossingen die voor iedereen voordelig zijn.

3. Richt je samen op nieuwe doelen

Als het je als leider is gelukt om een (continue) dialoog aan te gaan met je boze medewerkers weet je ook waar de oorzaak van hun woede ligt. Vervolgens kan je de emoties op het werk in een meer constructieve richting gaan sturen. Zet je als team samen proactief in om dingen te veranderen. Hierdoor raken je mensen gemotiveerd en creatief in het zoeken naar oplossingen.

Meer betrokkenheid

Daarbij kan woede zorgen voor meer betrokkenheid en volharding. Speel je daarop in met het bijstellen van doelen, dan heb je een team met meer capaciteiten en uithoudingsvermogen. Daarvoor is het wel belangrijk dat je samen met je team de nieuwe en uitdagende doelen vaststelt. Op die manier zet je negatieve emoties om in positieve en meer productieve emoties.

Betere leider worden

Ben je zelf de oorzaak van alle frustraties, dan is wat nederigheid nodig. Werk aan jezelf en je blinde vlekken vanuit de boosheid van je team. Deel deze intentie ook met je medewerkers. Maak ook duidelijk dat je er tijd voor nodig hebt. Gebruik voortaan de input en feedback van je team steeds opnieuw om een betere leider te worden. Dan lopen de emoties minder hoog op en neemt het vertrouwen van het team in je toe.

Tip

Schenk tijdens de gesprekscyclus specifiek aandacht aan de emoties die bij je medewerkers leven. Geef ruimte om deze te uiten en kijk samen naar oplossingen. Zorg dat de gesprekken plaatsvinden in voor werknemers emotioneel veilige omstandigheden.

Bron: MT/Sprout