Leiderschap geeft de doorslag

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 15 mei 2023 410

Bij het behalen van succes met een bedrijf staat leiderschap voorop. Hoe vaardig je werknemers ook zijn, leiderschap is bepalend en kan mensen maken of breken. Dit schrijft strateeg, mentor en columnist Kirsten de Roo op de website van MT/Sprout.

Volgens De Roo is leiderschap van enorme invloed op hoe mensen zich voelen in hun werk. Het bepaalt of ze werkplezier ervaren, betrokkenheid voelen, fouten durven te maken, actief meedenken of alleen stil hun werk doen. Leiderschap beïnvloedt hun functioneren en of ze bij een werkgever willen komen en blijven werken.

Bedrijfscontinuïteit

Voor 41 procent van de medewerkers die ontslag nemen, is te weinig leiderschap de reden om voor een andere werkgever te kiezen. De Roo stelt dat werkgevers zich dat in deze tijd helemaal niet kunnen permitteren. “De juiste mensen op de juiste plek spelen een cruciale rol voor je bedrijfscontinuïteit. Dus wanneer mensen vertrekken vanwege slecht leiderschap moeten alle alarmbellen afgaan”, aldus de MT/Sprout-columnist.

Kritisch reflecteren

In plaats van daar concreet wat mee te doen, leggen werkgevers volgens De Roo ‘de schuld’ van het vertrek vaak automatisch bij de medewerkers zelf. Ego en een gebrek aan zelfreflectie staan ondernemers en leidinggevenden in de weg om naar hun eigen functioneren te kijken en hun leiderschap kritisch te onderzoeken. “Terwijl het effectief is om dit juist wél te doen. Het is gewoon een absolute noodzaak in een tijd van een grote personeelscrisis”, benadrukt De Roo. Daarbij getuigt het volgens haar alleen maar van kracht om kritisch op jezelf te reflecteren. Ondernemers en leidinggevenden zijn ook maar mensen en is het goed dat ze blijven leren.

Oprechte aandacht

Goed leiderschap is meer dan alleen het voeren van het jaarlijkse functioneringsgesprek, het uitkeren van een bonus of een keer per jaar een teamuitje. De Roo vindt dat het bij goed leiderschap gaat om oprechte aandacht voor medewerkers. “Medewerkers zijn namelijk geen machines, maar mensen.” Ze raadt aan om daarom tijd in ze te investeren, mensen te leren kennen en te weten wat ze nodig hebben voor goed functioneren. Als werknemers zich gewaardeerd voelen, dan zijn ze gelukkiger en presteren ze volgens De Roo over het algemeen beter.

Afname motivatie en betrokkenheid

De Roo vult aan dat wanneer mensen zich niet gezien of gehoord voelen, ze hun zelfvertrouwen verliezen en hun motivatie en betrokkenheid afnemen. Hierdoor functioneren ze niet (meer) goed of vertrekken ze naar een andere werkgever. “Slecht leiderschap zorgt ervoor dat gemotiveerde, hardwerkende mensen verpieteren tot bleke en ongeïnspireerde robots die de dagen van de week aftellen tot het weekend. En uiteindelijk dus vertrekken naar een andere werkgever. Dan kun je nog zo’n mooie wervingscampagne hebben, wanneer slecht leiderschap binnen je bedrijf iedere keer zorgt voor ongewenst vertrek, heeft het geen enkele zin om nieuwe mensen te blijven werven”, beklemtoont de columnist.

Drijfveren

Ze adviseert leidinggevenden daarom om medewerkers altijd te blijven zien als mensen en niet puur als middelen voor het bereiken van doelen. “Investeer tijd en aandacht in hen en leer je mensen kennen vanuit oprechte nieuwsgierigheid.” Het gaat dan om het beantwoorden van de volgende vragen:

  • Wat zijn de drijfveren van medewerkers in hun werk?
  • Wat leeft er onder de werknemers?
  • Wat is vanuit leiderschap nodig voor de werknemers om naar behoren vanuit hun eigen rol te functioneren en om samen te werken met collega’s?

In gesprek blijven

Daarbij moeten leidinggevenden ervoor zorgen dat ze op de hoogte blijven van wat er speelt bij de medewerkers. Het gaat dan volgens De Roo om het je afvragen hoe de medewerkers het werk ervaren, hoe ze de mate van leiderschap ervaren, waar ze plezier uit halen binnen hun werk en wat ze lastig vinden. Verder adviseert ze in gesprek te blijven met nieuwe medewerkers. Vragen staan dan centraal zoals: wat gaat goed, wat kan beter en wat is daarvoor nodig van de leidinggevende en van de medewerker? Dit kan middels een formele 'planmatige' gesprekscyclus of een meer moderne opzet met diverse check-in momenten in de vorm van een continue dialoog.

Genoeg contactmomenten

De Roo raadt aan om te zorgen voor een cultuur waarin medewerkers zaken bespreekbaar kunnen maken. “Wanneer dingen dan niet goed lopen, kun je sneller schakelen doordat je in nauw contact bent met je medewerkers.” Zeker bij veel thuiswerkende medewerkers, is het volgens De Roo cruciaal dat leidinggevenden met hen in verbinding blijven en hen betrokken houden. Leidinggevenden doen er goed aan om daarvoor per week genoeg contactmomenten in te plannen. “Het gevaar bestaat dat ze zich anders gaan terugtrekken en de drempel steeds hoger wordt om zaken bespreekbaar te maken.”

Onverwacht vertrek

Hierbij kunnen leidinggevenden al snel gaan aannemen dat ‘geen nieuws, goed nieuws’ is, terwijl er wellicht van alles speelt waar ze niks van af weten. Het kan dan zomaar gebeuren dat mensen onverwacht aankondigen dat ze vertrekken naar een andere werkgever. Iets dat volgens De Roo mogelijk voorkomen had kunnen worden met voldoende contact en oprechte interesse.

“Dat betekent echt niet dat je uren per week met elke medewerker in gesprek moet. Waar het om gaat, is dat je een cultuur creëert waarin mensen zich vrij voelen om zaken die hen bezighouden bespreekbaar te maken.”

Spiegel

Ze raadt ondernemers en leidinggevenden daarom aan om oprecht in de spiegel te kijken. “Reflecteer op hoe jij met je medewerkers omgaat en waarin jij voor je mensen (nog) meer het verschil kan maken. Want dat kan voor jouw personeel precies het verschil zijn om te gaan of te blijven.”

Tip

Zorg voor een continue dialoog tussen jou en je werknemers waarbij feedback gebruikelijk in plaats van een uitzondering is. Zo kom je er tijdig achter wat je moet veranderen in de organisatie om medewerkers te behouden en te zorgen voor een goede werksfeer.

Bron: MT/Sprout