Leidinggevende moet in gesprek blijven met millennials en andere medewerkers

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 15 december 2021 702

Het afgelopen anderhalf jaar is de betrokkenheid van leidinggevenden extra belangrijk geworden. Dat geldt vooral voor millennials. Zo laat onderzoek onder werkende Nederlanders met een afgeronde HBO- of WO-opleiding zien dat werd uitgevoerd door Motivaction voor consultancybureau Frisse Blikken.

Voor een kleine kwart (22 procent) van de millennials is de betrokkenheid van zijn of haar leidinggevende belangrijker geworden sinds ze meer of helemaal thuiswerken vanwege de coronacrisis. Millennials zijn geboren tussen 1981 en 1995. Uit deze ‘generatie Y’ komt momenteel de grootste groep werkende Nederlanders.

Meer thuiswerken

In november zijn met de aangescherpte coronamaatregelen weer meer mensen thuis gaan werken. De kans dat de 40-urige werkweek op kantoor de komende jaren nog terugkeert, is volgens Lonneke Nouwens, directeur van Frisse Blikken, erg onwaarschijnlijk. Volgens haar zullen we de nieuwe, hybride manier van werken permanent moeten omarmen en moeten werkgevers luisteren naar wat medewerkers daarbij nodig hebben. Dit heeft ook gevolgen voor de gesprekscyclus.

Aandacht leidinggevende is belangrijk

Nouwens beklemtoont dat medewerkers en met name de millennials, gehoord en gezien willen worden door hun leidinggevende. “En met het oog op tevreden medewerkers én goed leidinggeversschap in de toekomst is gehoor geven aan de behoefte van deze medewerkers noodzakelijk. Ons onderzoek laat namelijk ook zien hoe belangrijk een goede leidinggevende gevonden wordt. Maar liefst 87 procent van alle ondervraagden vindt een goede leidinggevende (zeer) belangrijk”, zegt Nouwens. Hoe belangrijk blijkt wel uit het feit dat de respondenten een goede leidinggevende praktisch net zo belangrijk vinden als een goed salaris (88 procent) en veel belangrijker dan maatschappelijke betrokkenheid van de werkgever (67 procent). “Een Engels gezegde sluit daar goed bij aan: people don’t care about what you know, until they know that you care”, aldus Nouwens.

Continue, oprechte betrokkenheid

Voor hybride werken met medewerkers die vaker thuis werken dan op kantoor, is een nieuwe benadering van leidinggevenden nodig. Snel even bijpraten aan het bureau zit er al bijna twee jaar niet meer in en bijeenkomsten zijn er weinig en meestal op afspraak. Nouwens en haar collega’s krijgen steeds vaker de vraag hoe je dan zorgt voor continue, oprechte betrokkenheid bij medewerkers. Ze stelt dat er sneller spanningen kunnen ontstaan tussen leidinggevenden en hun teams, doordat ze voor snelle check-in-momenten nu veel vaker een beroep doen op chatkanalen zoals Slack, WhatsApp, Microsoft Teams en Zoom. “In geschreven chatberichten ontbreekt non-verbale en vocale communicatie, terwijl deze factoren juist het verschil kunnen maken tussen of een vraag controlerend overkomt, of oprecht geïnteresseerd. En dat verschil maakt of kraakt de relatie tussen collega’s”, licht Nouwens toe.

Gesprekken vanuit vertrouwen

Veel gegeven tips zijn om wat vaker te (video)bellen, elkaar regelmatig te spreken bij een kop koffie en niet meteen met de inhoud te beginnen bij gesprekken, maar eerst aandacht te schenken aan persoonlijke onderwerpen. Nouwens heeft daarnaast nog wat tips. “Zeker nu op afstand en zelfstandig werken normaal is geworden, kun je niet meer hiërarchisch blijven aansturen. Een goede leidinggevende is betrokken en beschikbaar op de momenten die er toe doen voor de collega’s. Daarnaast komt met vrijheid ook verantwoordelijkheid. Als je als leidinggevende het gevoel geeft dat jouw collega’s echt verantwoordelijkheid krijgen, eigenaar mogen zijn van wat ze doen, dan gebruiken ze hun vrijheid goed. De gemiddelde collega staat niet ‘s ochtends op om de kantjes er vanaf te lopen. Om goed hybride te gaan werken, is het echte gesprek in het team, over gedrag, verantwoordelijkheden en persoonlijke wensen dus van belang. Niet vanuit controle, maar vanuit het vertrouwen dat je als team zowel de bedrijfs-, team- als persoonlijke belangen samen kunt vervullen."

Verbindingstechnieken

Met de weer aangescherpte coronamaatregelen is het belangrijk dat leidinggevenden zichzelf uitdagen. Ze kunnen kijken welke verbindingstechnieken ze nog niet hebben uitgeprobeerd om de betrokkenheid bij hun team te vergroten. Daarbij is het een uitdaging om goede manieren te vinden om met elkaar in gesprek te blijven over ook andere zaken dan de takenlijst. “Een aantal goede vragen die je kunt stellen om zichtbaar(der) betrokken te zijn bij je medewerkers zijn bijvoorbeeld: wanneer heb jij voor het laatst iets geleerd? Wat vind jij spannend komende maand? Wanneer heb jij voor het laatst iets voor het eerst gedaan? Welke verandering zou jij graag zien in het team? Als jij op mijn stoel zou zitten, want zou jij dan anders doen? Welke uitdaging zou jij aan willen gaan de komende tijd?”, verduidelijkt Nouwens. Dat leidt weer tot een nieuw gesprek om beter te verbinden en bij elkaar betrokken te zijn.

Tips

  • Zorg dat bij thuiswerken de focus niet alleen op het draaien van productie ligt, maar dat er ook tijd is voor terugkoppeling en bezinning. Dat is in deze tijden met veel veranderingen en omschakelen hard nodig.
  • Langdurig thuiswerken kan slecht zijn voor de betrokkenheid en motivatie, dus het is belangrijk dat je daar als leidinggevende voldoende aandacht aan schenkt tijdens de gesprekscyclus en beoordelings- en functioneringsgesprekken.

Bron: Managersonline.nl