Leren en ontwikkelen vaak vast onderdeel ontwikkel- en beoordelingsgesprekken

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 8 maart 2023 576

Een meerderheid (60%) van de organisaties heeft van leren en ontwikkelen een vast punt gemaakt tijdens ontwikkel- en beoordelingsgesprekken. Daarnaast verbindt bijna een derde van de organisaties (29%) directe gevolgen aan het al dan niet bereiken van leerdoelstellingen. Zo laat de Studytube Learning & Development Monitor 2023 zien. Dit is een jaarlijks onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube.

In de zakelijke dienstverlening heeft het niet halen van leerdoelstellingen relatief vaak directe gevolgen (39% ten opzichte van gemiddeld 29%). De zorg (25%), overheid (21%) en het onderwijs (20%) verbinden er minder vaak gevolgen aan voor medewerkers. Verder bevordert ruim driekwart (76%) van de organisaties leren door medewerkers. Nog meer van belang is echter dat werknemers steeds meer zelf de regie hebben over leren en hun persoonlijke ontwikkeling. In 2022 verschafte 28% van de organisaties deze regie aan medewerkers. Dat was 5% meer dan in 2021.

Ruimte voor persoonlijke ontwikkeling

De uitkomsten van het onderzoek suggereren dat leren en persoonlijke ontwikkeling in 2022 nog hoger in het vaandel stond bij organisaties dan in 2021. Ook wijzen ze er op dat medewerkers vaker iets te winnen of verliezen hebben. “Lerende organisaties durven medewerkers de regie te geven over hun eigen groei”, stelt Homam Karimi, CEO van Studytube. “Maak carrièredoelen samen concreet én verbind gevolgen aan de resultaten. Dat kan soms ook betekenen dat je afscheid van iemand moet nemen. Dat klinkt tegenstrijdig in een krappe arbeidsmarkt, maar dat is het niet. Een goed leerplan en ruimte voor ontwikkeling zorgt juist voor een gezonde, ambitieuze organisatie. Steeds meer organisaties durven dat.”

Tips

  • Een erg belangrijk onderdeel van persoonlijke ontwikkeling is het bepalen van doelen. Het is daarbij van belang om uit te gaan van specifieke, meetbare en haalbare doelen. Zo houden medewerkers focus en blijven ze gemotiveerd om verder te gaan. Daarbij is het ook een aanrader om tijd te reserveren om aan doelen te werken.

Bron: CustomerFirst