Managers zien nog niet altijd heil in persoonlijke ontwikkeling

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 5 augustus 2022 578

Volgens 22 procent van de HR-professionals bij Nederlandse bedrijven vindt hun management investeren in scholing en persoonlijke ontwikkeling van het personeel niet noodzakelijk. Zo laat onderzoek zien van Visma | YouServe onder ruim 500 HR-professionals.

Tegelijk stelt ruim de helft van de HR-professionals (52 procent) dat werknemers in hun organisatie secundaire arbeidsvoorwaarden juist extra belangrijk vinden. Ze plaatsen de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding of ruimte voor persoonlijke ontwikkeling zelfs boven primaire arbeidsvoorwaarden, zoals salaris. Daarbij beschouwt bijna twee vijfde van de HR-professionals (37 procent) het behouden van werknemers als een van de grootste zorgpunten. Zij zien het als uitdaging om aantrekkelijk werkgeverschap van hun organisatie te stimuleren.

Persoonlijke secundaire arbeidsvoorwaarden

De respondenten vinden het aanbieden van persoonlijke secundaire arbeidsvoorwaarden aan werknemers ook steeds belangrijker voor het behouden van medewerkers. Wat betreft vitaliteit, voelt maar liefst 75 procent van de HR-professionals zich verantwoordelijk voor de geestelijke en fysieke gezondheid van hun collega’s.

Duurzame inzetbaarheid

Een oplossing kan dan het investeren in duurzame inzetbaarheid zijn. Hierbij krijgen medewerkers ondersteuning bij het tot hun pensioen gezond, gemotiveerd en productief doorwerken. Dat kan bijvoorbeeld door aanpassingen van de werkplek of met meer vrije tijd voor ouderen. Dat blijkt echter niet zo simpel. Een derde van de bedrijven maakt het voor de HR-professionals niet mogelijk om rekening houden met de specifieke levens- of loopbaanfase van medewerkers. Dat komt omdat de bedrijven algemene voorwaarden en overeenkomsten hanteren voor het gehele personeelsbestand.

Behouden werknemers

“Het werkende leven van een HR-professional kent tegenwoordig grote uitdagingen,” stelt Simon Kornblum, director portfolio bij Visma | YouServe. Het tekort aan goed personeel trekt volgens hem een zware wissel op de beroepsgroep. “Het is nu dan ook meer dan belangrijk om te zorgen dat medewerkers bij jouw organisatie willen blijven werken en voor een zo aantrekkelijk als mogelijke werkomgeving te creëren. Alles om de huidige werknemers vast te kunnen houden. Er ligt een grote uitdaging voor HR-professionals om zich steeds in te blijven zetten voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hoe zorgen we ervoor dat ze zowel mentaal als fysiek fit blijven, dat hun werkplek zo ergonomisch als mogelijk is ingericht en dat ze die steeds hogere AOW-leeftijd halen?”

Goede persoonlijke ontwikkeling

Kornblum vindt het dan ook bijzonder dat nog lang niet alle bedrijven ruimte maken voor bijvoorbeeld een goede persoonlijke ontwikkeling en voor de behoeften van individuele medewerkers. “Het is belangrijk om hierover met je medewerker in gesprek te gaan en hun behoeften in kaart te brengen. Dit is een van de eerste stappen die je als bedrijf kan zetten om je personeel tevreden te houden en dus te boeien.”

Tip

Een goed uitgangspunt voor persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid is een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP). Stel dit op met je medewerker, waarbij je aandacht schenkt aan de competenties die deze wel en niet of in mindere mate heeft. Behandel de vorderingen tijdens speciale ontwikkelgesprekken.

Bron: Managersonline.nl