Manieren om je werknemers optimaal te laten functioneren

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 28 juni 2021 1064

Zelfs de meest gemotiveerde werknemers kunnen niet optimaal presteren zonder steun van hun organisatie en leidinggevenden. Je kunt als organisatie dan ook veel doen om medewerkers het maximale uit zichzelf te laten halen.

Bij veel werknemers overheerst het idee dat ze niet het maximale presteren op hun werk. Een onderzoek uit 2017 onder 14.5000 Amerikaanse werknemers in verschillende sectoren liet zien dat zo’n 85 procent niet op 100 procent zat van wat ze dachten te kunnen bereiken. Voor maar 15 procent was dat wel het geval. Verder vond 16 procent dat ze onder de 50 procent van hun kunnen presteerden.

Maximaal functioneren

Met de volgende punten konden werknemers wel maximaal functioneren:

  • De organisatie ondersteunt creatieve oplossingen van werknemers en beloont en erkent goed uitgevoerd werk.
  • duidelijke verwachtingen
  • Leidinggevenden zien en erkennen de gevoelens van werknemers, begrijpen de invloed van hun beslissingen op werknemers en helpen hen bij het beheersen van hun emoties.
  • Niet te veel regels voor het doen van het werk en ook geen onproductieve vergaderingen
  • De werknemers zijn doelgericht en ervaren betekenis in hun werk en ze zijn toegewijd aan hun organisatie.

Onduidelijkheid en onzekerheid

Vanwege de coronacrisis bekeken de onderzoekers hun studie opnieuw en ze interviewden verpleegkundigen in een universitair ziekenhuis. Verpleegkundigen kenden veel onduidelijkheid tijdens de eerste golf van de coronacrisis. Ze hadden te maken met onzekerheden als welk soort maskers de beste bescherming bieden en wanneer ze patiënten moesten intuberen. Volgens een leidinggevende presteerden de verpleegkundigen door de onzekerheid niet meer op hun gebruikelijke niveau. Het werd lastig voor ze om relatief simpele beslissingen te nemen.

Uitspreken verwachtingen

De onderzoekers namen waar dat medewerkers en leidinggevenden verschillende manieren vonden voor prestatieverbetering tijdens de coronacrisis. De prestaties van verpleegkundigen werden beter als hun leidinggevenden duidelijke verwachtingen uitspraken over hoe ze moesten werken. Volgens de onderzoekers konden verpleegkundigen optimaler zorgen voor hun patiënten bij een duidelijkere communicatie van wetenschappers en ziekenhuisleiders.

Ontwikkeling medewerkers

Verder bleek het te helpen als leidinggevenden positief reageerden op door hun medewerkers ontwikkelde oplossingen. Leidinggevenden in het onderzochte ziekenhuis stimuleerden werknemers om manieren te bedenken voor het bieden van troost aan mensen die hun familielid niet mochten bezoeken. De verpleegkundigen maakten hartjes die ze in de handen van hun patiënten plaatsten. Daarvan maakten ze foto’s voor hun families. Deze zeiden dat dit kleine gebaar hen troostte. Vervolgens presteerden de verpleegkundigen beter en werden ze vindingrijker.

Prestatieverbetering en feedback

De prestaties verbeterden volgens de onderzoekers ook als leidinggevenden de juiste feedback gaven of coaching aanboden. Daarnaast vertelden verpleegkundigen dat ze hun werk als een roeping beschouwen en dat ze er trots en voldoening uit halen. Hiermee bleken ze meer uit zichzelf te kunnen halen.

Rol leidinggevenden

De onderzoekers stellen dat deze lessen niet alleen gelden voor leiders in ziekenhuizen, maar ook voor leidinggevenden in andere organisaties. Organisaties kunnen werknemers ondersteunen met minder bureaucratie, meer vertrouwen en door empathisch te zijn:

1. Minder bureaucratie

Hoe beter je als leidinggevende weet hoe de dagen van je werknemers eruitzien, hoe beter je onnodige activiteiten kunt beperken, die hun werk belemmeren.

2. Meer vertrouwen

Voor het krijgen van vertrouwen van werknemers, moeten leidinggevenden input vragen op ieder organisatieniveau. Ook moeten ze ideeën van werknemers erkennen, onderkennen hoe beslissingen invloed hebben op het werk van werknemers en helder communiceren waarom ze met sommige ideeën niets doen. Dan voelen werknemers zich namelijk gehoord.

3. Empathisch zijn

Leidinggevenden moeten werken aan het herkennen en begrijpen van emoties van werknemers en het erop reageren. Dat leidt tot een positievere werksfeer met werknemers die zich beter kunnen ontwikkelen en die effectiever zijn.

Tip

Leg de doelstellingen en afspraken met je medewerkers vast in je gesprekscyclus en zorg voor opvolging en sturing van het proces. De Digitale Gesprekscyclus biedt hiervoor een oplossing. Met ons systeem vertaal je organisatiedoelen naar een praktisch vormgegeven gesprekscyclus met individuele afspraken en concrete doelstellingen.

Bron: MT/Sprout