Medewerkers moeten nog wennen aan het vaker geven en ontvangen van feedback

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 5 november 2019 1744

In steeds meer organisaties geven medewerkers elkaar feedback over gedrag en resultaat. Wel worstelen veel organisaties met feedback. Zo blijkt uit onderzoek naar feedback en feedbackcultuur dat talentmanagementbureaus GITP en PiCompany, in samenwerking met Motivaction, onlangs uitvoerden.

Van de HR-professionals gebruikt 40 procent een online tool voor het geven en ontvangen van feedback. Nog eens 27 procent van de HR-medewerkers zet momenteel geen tool in, hoewel ze dit wel graag zouden willen. Toch blijken volgens het onderzoek Nederlandse HR-professionals te worstelen met feedback en het gebruik van feedbacktools. 83 procent van de HR-professionals meldt bijvoorbeeld dat ze feedback los zien van de beoordeling. Tegelijk stelt 50 procent van de organisaties, die nu een feedbacktool toepassen, dat ze de tool hebben geïntegreerd in de beoordelingscyclus.

Feedback geven en ontvangen

De worsteling komt ook naar voren bij het geven en ontvangen van feedback. HR-professionals merken dat medewerkers graag positieve feedback willen krijgen en dat het om een belangrijke versterker van gewenst gedrag gaat. Medewerkers blijken echter niet altijd open te staan voor het ontvangen en geven van feedback. Ander wetenschappelijke onderzoek laat zien dat negatieve feedback selectief genegeerd wordt. Een oorzaak daarvan is dat een derde van de medewerkers zichzelf overschat, zo kwam naar voren uit eerder onderzoek van GITP en PiCompany.

Medewerkersbetrokkenheid

HR-professionals onderkennen echter ook de positieve elementen van feedback. Een hogere medewerkersbetrokkenheid is een belangrijke reden voor organisaties om feedback(tools) toe te passen. Van de respondenten vindt 67 procent dat feedback hiervoor een goed instrument is. De ondervraagde HR-professionals menen dat feedback ook een rol speelt bij het stimuleren van gedragsverandering (75 procent) en het verwerven van inzicht in het ontwikkelpotentieel en de ontwikkelbehoefte van medewerkers (69 procent).

Koppeling met beoordelingssytematiek

Feedback en feedback-tools zijn volgens GITP en PiCompany duidelijk van meerwaarde bij het vergroten van medewerkersbetrokkenheid, verlagen van de drempel om elkaar feedback te geven en inzicht in potentie en ontwikkelbehoefte. Een structurele embedding in het HR-beleid ontbreekt nog wel. Verder is de koppeling met de beoordelingssystematiek problematisch. Vaak moeten medewerkers zich nog instellen op het geven en ontvangen van feedback. In ieder geval moeten organisaties voorkomen dat hun medewerkers feedback-tools gaan beschouwen als het volgende HR-instrument om hen te monitoren. De helft van de HR-professionals die geen feedback-tool gebruiken, vindt dat de belangrijkste reden om (voorlopig) geen tool toe te passen. De uitdaging voor veel organisaties is dan ook een feedback-cultuur, waarin medewerkers veilig feedback kunnen geven en ontvangen.

Tip

Het geven en ontvangen van voldoende feedback is van veel belang voor het goed functioneren van je organisatie. Zorg dat je hiervoor een structureel beleid hebt en ontwikkel een organisatiecultuur die medewerkers aanmoedigt om hun mening te geven. Geef ze wel gerichte training om de feedback op de juiste manier te geven. Anders kunnen de terugkoppelingen ook averechts uitpakken voor je organisatie.

Bronnen: Managersonline.nl, GITP en PiCompany