Meer voldoening op het werk beperkt stress

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 16 maart 2020 988

Een aanzienlijk deel van de werkende Nederlanders (27 procent) heeft te weinig voldoening van zijn of haar werk. Zo laat onderzoek van Vertellis uitgevoerd door Panelwizard zien onder 1035 Nederlanders die in loondienst werken. Meer voldoening voor deze groep zou een oplossing kunnen zijn bij het voorkomen van steeds meer optredende werkstress.

Van de ondervraagden zou 40 procent op het werk graag meer tijd hebben voor persoonlijke ontwikkeling zoals mindfulness of stressreductietraining. De millennials (32 procent) krijgen van alle respondenten de minste voldoening uit hun werk. Wat opvalt is dat deze generatie ook de meeste behoefte heeft aan meer mindfulness en stressreductie op de werkvloer. Het lijkt er volgens Bart Kloosterhuis van Vertellis dus op dat vooral Nederlanders tussen de achttien en de 30 weinig voldoening uit hun werk halen. “Ondanks dat een groot gedeelte van deze groep openstaat voor persoonlijke ontwikkeling zien we steeds vaker dat zij te maken krijgen met burn-outs. Ik geloof dat meer voldoening door werk bijdraagt aan het voorkomen hiervan.”

Reflectie nodig

De wens tot (meer) mindfulness op het werk heeft een duidelijk verband met andere onderzoekuitkomsten. Zo geeft maar liefst 41 procent van de ondervraagden aan dat ze onvoldoende stilstaan bij hun prestaties op het werk. Een derde stelt zelfs dat ze op vrijdag soms niet meer weten wat ze in de afgelopen week allemaal hebben gedaan. “De drukte en stress die horen bij een baan kunnen ervoor zorgen dat u te weinig stilstaat bij werkprestaties. Dit is in mijn ogen gevaarlijk, omdat reflecteren en stilstaan bij uw verdiensten ervoor zorgen dat u meer voldoening uit uw werk haalt”, benadrukt Kloosterhuis.

Stress en emoties

Er is een verband tussen stress en gezondheidsklachten. Uit het onderzoek komt naar voren dat een op de drie ondervraagden werk als een grote stressfactor beschouwt. Hierbij scoren de millennials met 36 procent weer het hoogst. Het verbaast Kloosterhuis niet dat werk voor stress zorgt. Het is echter volgens hem juist de vraag hoe je hiermee omgaat. “De sleutel ligt wat mij betreft in het bewust worden van zowel negatieve als positieve emoties. Door vaker stil te staan bij wat u doet (mindful zijn), wordt u meer bewust van uw prestaties. Hierdoor zul u meer voldoening halen uit alles wat u doet.”

Tips

  • Kijk eens in hoeverre je medewerkers blij zijn met wat ze doen. Vraag ze daarbij indien nodig wat ze nodig hebben om meer voldoening uit hun werk te halen. Maak dat vast onderdeel van de gesprekscyclus.
  • Ga na in jouw organisatie in hoeverre mensen stil kunnen staan bij wat ze presteren. Geef ze ruimte om successen te vieren en stil te staan bij lopende projecten.

Bron: Managersonline.nl