Nederlandse werknemer krijgt vaak geen complimenten

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 1 juli 2020 1155

Een vierde van de Nederlandse werknemers ontvangt nooit complimenten op het werk. Dat blijkt uit onderzoek van workforce management specialist Protime, onder ruim 1000 werkenden. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat maar liefst 22 procent van de werknemers geen waardering ervaart op het werk.

Leidinggevenden blijken vaker pluimen te krijgen dan uitvoerende medewerkers. Van hen ontvangt 81 procent een keer per week of vaker een compliment. Dat is bij uitvoerende medewerkers 73 procent. De frequentie waarin medewerkers de waardering ontvangen, hangt ook af van hun leeftijd. Vijftien procent van de 18 tot en met 34-jarigen krijgt dagelijks een hart onder de riem gestoken. Dat is bij werknemers van 50 jaar of ouder slechts vijf procent. Er is ook een groot verschil tussen de leeftijdsgroepen wat het helemaal niet krijgen van complimenten betreft. Van de groep 18 tot en met 34-jarigen ontvangt een op de acht (13 procent) nooit een lofuiting en van de 50-plussers bijna een op de vier (24 procent).

Liefst compliment van collega

Medewerkers hebben net wat liever een compliment van een collega dan van een leidinggevende. Zo krijgt 47 procent het liefst een pluim van een collega en 44 procent van een leidinggevende. Opvallend is dat bijna een tiende (9 procent) het liefst van niemand een compliment ontvangt.

Medewerkersbetrokkenheid

“Het geven van complimenten aan werknemers en collega’s heeft invloed op de mate waarin medewerkers zich op het werk gewaardeerd voelen. Dat werknemers zich gewaardeerd voelen, is onderdeel van goed werkgeverschap en dit is van belang bij het versterken van de medewerkersbetrokkenheid. Grotere medewerkersbetrokkenheid leidt vervolgens weer tot meer motivatie, wat uiteindelijk positieve invloed heeft op de productiviteit op de werkvloer”, beklemtoont Lucas Polman, directeur van Protime Nederland.

Tips

Het is belangrijk dat je je waardering voor je medewerkers voldoende laat blijken. Een klein compliment werkt al erg motiverend. Geef wel alleen een pluim als er echt reden voor is. Anders ben je al snel ongeloofwaardig. Maak ruimte in je agenda voor regelmatige feedbackgesprekken, waarbij de mogelijkheid is om complimenten te geven over alle dingen die goed gegaan zijn. Een systeem als De Digitale Gesprekscyclus kan helpen om te zorgen dat dit onderwerp op de agenda blijft en telkens weer terugkeert.

Bron: Managersonline.nl