Omscholing en ontwikkeling zijn nu belangrijk voor veel werkenden

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 13 september 2020 798

Bijna de helft van de werkenden wil zich verder ontwikkelen of zich laten omscholen door de coronacrisis. Daarnaast maakt 26 procent van de werkende Nederlanders zich vanwege die crisis zorgen over baanverlies. Zo laat onderzoek zien van HR-dienstverlener Visma | Raet onder 1013 werkende Nederlanders.

Het percentage werkenden dat bang is voor verlies van hun baan ligt veel hoger bij jongeren onder de 35 jaar (30%) dan onder 55-plussers (19%). Verder zijn bovenmodale verdieners minder vaak onzeker over hun baan (19%) dan werkenden met een benedenmodaal (30%) of modaal inkomen (27%).

Omscholing en arbeidsmarkt

De coronacrisis stimuleert 47 procent van de werkende Nederlanders extra om zich verder te ontwikkelen of te laten omscholen. Deze werknemers hopen hiermee een sterkere positie op de arbeidsmarkt te bereiken. Vooral jongeren doen hier moeite voor (53%). Werkenden met een benedenmodaal inkomen hebben meer zorgen over hun baan, maar zij zien de coronacrisis relatief minder vaak als extra stimulans voor omscholing en ontwikkeling (42%). Voor bovenmodale verdieners is dat 52% en voor modale verdieners 50%.

Persoonlijke ontwikkeling

Sinds juli 2015 zijn werkgevers verplicht om werknemers opleidingen en cursussen aan te bieden als die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen van hun functie. Volgens Visma | Raet toont het onderzoek aan dat deze scholingsplicht belangrijk is. Ruim de helft (53%) van de ondervraagden meent namelijk dat werkgevers actief zouden moeten sturen op ontwikkeling. Jongeren (61%) vinden dit vaker dan 55-plussers (41%).

Duurzame inzetbaarheid

“Uit onze HR benchmark 2020 bleek al dat een leven lang leren belangrijk is voor veel medewerkers. De coronacrisis zorgt voor een stimulans, maar maakt het ook meer noodzaak. Medewerkers moeten leren werken met nieuwe technologieën om hun functie goed uit te kunnen voeren. Het is van belang dat er overzicht is in het ontwikkelpad van de medewerker, zowel bij de werkgever, manager als de medewerker zelf. Zo bieden wij vanwege de tijdelijke regeling ‘NL leert door’ onze medewerkers een loopbaancheck aan. Onder begeleiding van een professionele loopbaanbegeleider wordt er gewerkt aan persoonlijke ontwikkeling en een duurzaam toekomstperspectief. Ik raad iedere organisatie aan haar medewerkers deze kans te bieden”, adviseert Marco Winkel, HR-directeur bij Visma | Raet.

Tip

Een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP-formulier) is een belangrijk instrument voor een gerichte ontwikkeling van je medewerkers. Een zelfanalyse door de medewerker vormt hiervoor de basis. Hij of zij onderzoekt bij zichzelf waar hij of zij staat en naartoe wil.

Bronnen: HR benchmark 2020 Visma | Raet, HR Praktijk