Onboarding, offboarding en het exitgesprek horen bij je gesprekscyclus

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 6 december 2022 683

Werkgevers moeten meer aandacht hebben voor nieuwe, bestaande en vertrekkende medewerkers. Onboarden en zeker ook offboarden hebben meer prioriteit dan ooit met deze zeer krappe arbeidsmarkt. Zo laat het onderzoek Employee journey experience 2022 zien van onderzoeks- en adviesbureau Integron dat plaatsvond onder 5100 Nederlanders.

De voorkeuren van werknemers zijn de laatste jaren sterk gewijzigd. Ze willen vaak graag hybride werken met aandacht voor de werk- en privébalans en een centrale plek voor ontwikkeling en ontplooiing. Arjen Maliepaard, directeur bij Integron: “Daar komt bij dat er het afgelopen anderhalf jaar een sterke economische groei was. De krapte op de arbeidsmarkt brak in de eerste helft van dit jaar alle records. Volgens CBS stonden er 133 vacatures tegenover elke 100 werklozen. Bijna iedere werkgever in Nederland heeft dus te maken met de nummer-1-uitdaging: hoe behoud ik mijn medewerkers en weet ik nieuwe medewerkers aan me te binden?”

Belang van onboarding

Maliepaard benadrukt het belang van de onboarding-fase, het moment dat een werknemer start in een bedrijf. “Niet alleen voor hem of haar, maar ook voor de organisatie. Dat gaat zeker niet altijd goed. Momenteel geeft maar liefst 45% van de medewerkers aan dat het van tevoren geschetste beeld over de werkgever niet overeenkomt met de huidige realiteit. Medewerkers vinden onder meer dat doorgroeimogelijkheden, de cultuur en werkomstandigheden anders zijn dan ze is voorgesteld.”

Voldoende aandacht voor nieuwe werknemer

In het onderzoek doet de onboarding experience het gemiddeld zelfs wat slechter dan in 2021. Een uitzondering was de mate waarin de werknemer zich opgenomen voelt in het team. De respondenten waardeerden dat beter (+16%). Werkgevers moeten daarom volgens Maliepaard echt meer werk maken van onboarding. “Bijvoorbeeld door duidelijk te maken waarom ze specifiek voor de nieuwe medewerker hebben gekozen. Ook kunnen ze een onboarding-dag organiseren en de leidinggevende duidelijk maken dat het gaat om oprechte aandacht aan de medewerker.”

Een goede gesprekscyclus is belangrijk

Daarnaast kan de offboarding veel beter. Uit het onderzoek blijkt dat iets meer dan een derde (36%) van de respondenten een goed offboardingsproces ervaart. Bovendien beveelt maar 9% van de medewerkers hun vorige werkgever aan. “Hoe moeilijk het ook is voor beide partijen; aandacht voor een goede offboarding is essentieel”, stelt Maliepaard. De gesprekscyclus is daarbij belangrijk: “Werkgevers zouden meer en beter naar hun medewerkers moeten luisteren en ze vaker om feedback moeten vragen. Dan kunnen ze beter acteren op de wensen en behoeften en mensen waarschijnlijk binnenboord houden. Medewerkers die op een goede manier weggaan, kunnen ook ambassadeurs voor hun vorige werkgever zijn. Dat weegt en speelt mee in hoe een organisatie zich onderscheidend maakt.”

Exitgesprek meer gevoerd

Positief vindt de directeur van Integron dat in 2022 44% van de vertrokken medewerkers een exitgesprek voerde. Dat is meer dan in 2021. “Ook de totale ervaring met het offboardingsproces kwam wat beter uit de verf, maar is zeker voor verbetering vatbaar.”

Minder enthousiaste medewerkers

De ontwikkelingen van de on- en offboardings keren ook terug in het enthousiasme, berekend met de zogeheten ‘Employee Net Promoter Score’. Deze was +12 in 2021 en is +11 in 2022. Er is dus sprake van een achteruitgang. En bovendien geeft een vijfde van de medewerkers in het onderzoek aan weinig tot niet enthousiast te zijn. In het algemeen krijgt de gemiddelde tevredenheid van Nederlandse medewerkers een 7,4. Dat is gelijk aan 2021.

Tip

  • Zorg dat de onboarding en offboarding inclusief het exitgesprek een vast onderdeel zijn van je gesprekscyclus. Daarmee voorkom je dat medewerkers deze belangrijke onderdelen van de ‘employee journey experience’ missen. Van de feedback tijdens een exitgesprek kan je als werkgever bovendien veel leren.

Bron: HR Praktijk.nl