Organisaties doen te weinig met kennis en vaardigheden medewerkers

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 10 juli 2019 1066

Slechts een derde van de organisaties in Europa stimuleert het delen van kennis als formeel onderdeel van de ontwikkeling van hun werknemers. Andere trainingsmethoden zoals training on-the-job, traineeprogramma’s en coaching zijn allemaal populairder dan kennisdeling. Zo laat onderzoek van IDC in opdracht van Cornerstone OnDemand zien.

Het onderzoek vond plaats onder bijna 2000 Europese HR-, IT- en businessmanagers. Er blijkt ook uit dat voor het formele trainen en opleiden van medewerkers organisaties vooral een beroep doen op externe ondersteuning. Verder komt naar voren dat Nederlandse werknemers vaker dan hun Europese collega’s deelnemen aan een online trainingscursus.

Informele kennisdeling

Organisaties delen hun interne kennis vooral informeel. Ruim 80 procent van de respondenten geeft aan dat werknemers werkgerelateerde kennis binnen hun organisatie uitwisselen. Verder meldt een ongeveer even groot percentage dat het management samenwerken stimuleert.

Vaardigheden beter benutten

Xavier Petre, verkoopdirecteur Benelux bij Cornerstone OnDemand, vindt het zonde dat organisaties de intern aanwezige kennis niet beter benutten. “Ruim twee derde van de organisaties maakt geen gebruik van de aanwezige vaardigheden, terwijl deze heel waardevol zijn als leerstof voor collega’s. Ook de ervaringen van werknemers die langer aan het bedrijf verbonden zijn, leveren interessante praktijkvoorbeelden op voor collega’s.”

Traditionele bril

Petre benadrukt dat organisaties nog te vaak met een traditionele bril kijken naar het opleiden en trainen van medewerkers. Een belangrijke voorwaarde voor een goede training is volgens hem dat deze inhoudelijk aansluit op de werkzaamheden. “En wie weet nou beter waar u zich mee bezighoudt dan een directe collega? Het niet benutten van aanwezige interne vaardigheden voor trainingsdoeleinden is in feite kapitaalvernietiging.”

Tips

  • Let erop dat jouw organisatie het delen van kennis en het leren van elkaars ervaringen voldoende bevordert. In organisaties is vaak veel meer kennis aanwezig dan het management weet.
  • Voor trainingen hoef je lang niet altijd een duurbetaalde externe kracht in te zetten. Ga altijd eerst na of er een ervaren collega rondloopt die de medewerkers zaken vaak beter kan leren dan iemand van buiten af.

Bron: Managersonline.nl