Organisaties schakelen blijvend over op online leren

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 8 december 2020 864

Volgens een vierde van de HR-professionals heeft hun organisatie door de coronacrisis minder budget beschikbaar voor leren en ontwikkelen. Daarnaast lijkt de omschakeling tijdens de coronacrisis van klassikaal naar onlineleren ook na de crisis een vervolg te krijgen. Dit blijkt uit de Studytube Learning & Development Monitor 2021. Dat is een jaarlijks onderzoek van Motivaction/Sparkey, in opdracht van Studytube.

De Studytube Learning & Development Monitor 2021 ging bij ruim 1000 HR-professionals na op welke manier Nederlandse organisaties leren en ontwikkelen tijdens de coronacrisis. Uit hun antwoorden blijkt dat bij 25 procent van de bedrijven de investering in de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers is afgenomen door het coronavirus. Hiervan wijken de sectoren zakelijke dienstverlening en bouw af.

Investeren in leren en ontwikkelen

Volgens Homam Karimi, CEO van Studytube, zijn veel bedrijven nu voorzichtig. Hij ziet echter ook branches die juist meer investeren in leren en ontwikkelen. “Daar begrijpt men dat u verandering voor de organisatie uitstekend kunt begeleiden met bijscholing en omscholing van personeel. Veel professionals hebben de afgelopen maanden een duwtje in de rug gekregen richting onlineleren en zo de onmiskenbare voordelen daarvan ontdekt. Daarom verbaast het mij niets dat digitale leervormen de overhand zullen houden, ook ná de crisis!”

Online leren het populairst

HR-professionals deden het meest een beroep op klassikale lessen (34 procent) voor het opleiden van werknemers voordat de coronacrisis begon. Na de sluiting van klaslokalen door de crisis, zakte dat aandeel naar 17 procent. Tegelijk steeg het gebruik van onlineleren van zestien procent naar 28 procent. Dit is nu dus de populairste leervorm.

Van offline naar online

Wat opvalt, is dat de respondenten denken dat de verschuiving gedeeltelijk blijvend zal zijn. Ze verwachten dat werknemers over twee jaar ongeveer net zoveel klassikaal offline (22 procent) als klassikaal online (24 procent) zullen leren. Deze trend is vooral zichtbaar bij de overheid (van dertien procent klassikaal onlineleren voor corona naar 26 procent in 2022) en in de zakelijke dienstverlening (van negentien naar 31 procent).

Afstandsregels

Medewerkers staan nu niet in de rij om weer plaats te nemen in een klaslokaal. Ruim een vijfde (22 procent) wil vanwege corona geen klassikaal onderwijs meer volgen. Degenen die het nog wel willen, vinden het belangrijk dat de afstandsregels (47 procent) en de algemene richtlijnen van het RIVM (42 procent) worden nageleefd.

Leerbudget

Verder laat het onderzoek zien dat 94 procent van de geënquêteerde organisaties een leerbudget heeft voor de persoonlijke ontwikkeling van hun medewerkers. De exacte gevolgen van de coronacrisis voor dat budget verschilt per branche. Maar liefst 36 procent van de HR-professionals in de zakelijke dienstverlening zegt nu (veel) minder opleidingsgeld te kunnen besteden. Bij de overheid is dat 21 procent. Tegelijk meldt in de bouw-, industrie- en transportsectoren achttien procent van de HR-professionals dat ze vanwege de coronacrisis juist meer geld aan scholing willen besteden.

Tips

  • Ga tijdens de gesprekscyclus na aan welke opleidingen en ontwikkelingsmogelijkheden je medewerkers nu behoefte hebben. Bespreek ook met ze hoe ze dat zien richting de tijd dat de coronapandemie voorbij is.
  • Houd in je beleid voor leren en ontwikkelen rekening met een grotere rol van het online leren.
  • Zoek naar mogelijkheden voor bestaande systemen die online leren aanbieden, zoals de nieuwe e-Learning omgeving voor beheerder van De Digitale gesprekscyclus.

Bron: Managersonline.nl