Maak pensioen standaard onderdeel van het beoordelingsgesprek

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 12 januari 2017 3545

Werkgevers houden te weinig rekening met de zorgplichtrisico’s bij de communicatie met werknemers over hun pensioen. Dit schrijft Fleur Rieter, directeur pensioenen bij a.s.r., op de site van HR Praktijk. Ze is er daarom voorstander van dat het pensioen een vast onderdeel wordt van het beoordelingsgesprek. Dit vergroot het pensioenbewustzijn onder medewerkers en daarmee voldoen werkgevers aan de zorgplicht.

Rieter verwacht dat binnen tien jaar de eerste werkgevers in Nederland met aansprakelijkheidsprocedures te maken krijgen. Hun eigen werknemers zullen deze tegen hen aanspannen vanwege een tegenvallend aanvullend pensioen.

Pensioen standaard onderdeel van beoordelingsgesprek

Veel pensioenveranderingen

Er verandert veel op pensioengebied door bijvoorbeeld wetswijzigingen, verhoging van de pensioenleeftijd, veranderende pensioenregelingen en toenemende werknemersrisico’s. Volgens Rieter is het de verantwoordelijkheid van de werkgever om zijn werknemers te informeren en te wijzen op de veranderingen, risico’s en gevolgen van pensioenkeuzes. “Want pensioen is een arbeidsvoorwaarde die verplichtingen schept.”

Pensioeninformatie verdwijnt in dossiermap

Vaak communiceert de pensioenuitvoerder schriftelijk met werknemers via een uniform pensioenoverzicht (UPO), Pensioen 1-2-3 en berichten over wijzigingen. Rieter benadrukt dat veel werknemers deze informatie in de praktijk nauwelijks bekijken. Ze stoppen deze meestal in een dossiermap en kijken er vervolgens nooit meer naar.

Structurele personeelsinformatie

Vaak beseffen werknemers pas in de loop of aan het einde van hun loopbaan wat hun pensioeninkomen zal zijn. Dat kan volgens Rieter een onaangename verrassing betekenen. Bij een tegenvallend pensioen is de kans groot dat deze werknemers een schuldige zoeken. Rieter meent dat het dan voor de hand ligt dat ze de werkgever aansprakelijk stellen. Om dit te voorkomen, moet de werkgever zijn werknemers structureel informeren over hun pensioensituatie.

Vast onderdeel van de gesprekscyclus

De werkgever kan de werknemers structureel informeren door tijdens de periodieke beoordelingsgesprekken het pensioen met hen te bespreken. Rieter geeft aan dat dit naadloos past in de trend om naast functioneren, persoonlijke ontwikkeling en opleiding, ook in te gaan op fysieke en mentale fitheid en duurzame inzetbaarheid. Met het over het pensioen informeren van de werknemer tijdens een beoordelingsgesprek, stimuleert de werkgever diens pensioenbewustzijn. Daarnaast kan deze vragen over de pensioenregeling of pensioenkeuzes beantwoorden. Volgens Rieter kan een pensioencheck hierbij helpen. Veel pensioenuitvoerders bieden deze inmiddels aan.

Beoordelingsgesprekken

Met de aanpak via beoordelingsgesprekken krijgt de werknemer in ieder geval niet te maken met verassingen. HR kan hier een belangrijke rol spelen, zo benadrukt Rieter. “Stuur er bij de werkgever op aan dat pensioen jaarlijks op de agenda komt te staan.”

Bron: HR Praktijk

Tips voor leidinggevenden en ondernemers

  • Maak het informeren van werknemers over hun pensioen standaard onderdeel van de gesprekscyclus. Middels de Digitale Gesprekscyclus kun je dit onderwerp automatisch op gespreksformulieren terug laten komen;
  • Bepaal duidelijk waarover je de werknemers wilt informeren wat hun pensioen betreft;
  • Bekijk vóór het beoordelingsgesprek de specifieke pensioensituatie van de werknemer;
  • Verdiep je in de pensioenregeling van je organisatie en de actuele pensioensituatie zodat je vragen van werknemers goed kunt beantwoorden;
  • Bied werknemers de gelegenheid om ook naast de formele gesprekken met je te praten over hun pensioen.

Extra tip voor onze (aankomende) klanten

Afsluitend wil ik nog een extra tip geven voor organisaties die al werken met De Digitale Gesprekscyclus of dat overwegen te gaan doen. In onze applicatie stel je zelf in welke vragen/onderwerpen in de gesprekscyclus en op de bijbehorende online gespreksformulieren aan de orde komen. Je kunt die vragen zelfs verplicht maken om in te vullen. Als je dus echt zeker wilt weten dat pensioen door leidinggevenden op regelmatige basis met alle medewerkers wordt besproken, dan heb je hier volledige controle over als organisatie. Wij hebben voorbeelden (templates) van formulieren ontwikkeld waarbij deze onderwerpen aan bod komen en hier dus al rekening mee wordt gehouden.

Ontdek onze HRM-software

Binnen een half uur ontdekken dat de Digitale Gesprekscyclus ook geschikt is voor jouw organisatie? Vraag een online demonstratie aan! Op zoek naar flitsend promotie materiaal om je chef te overtuigen? Download dan de brochure.

Bekijk online demo Download brochure