Persoonlijke ontwikkeling en informeel leren bevorderen duurzame inzetbaarheid

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 27 september 2022 636

Werknemers moeten zich blijven ontwikkelen voor duurzame inzetbaarheid. Dit geldt met name voor flexwerkers, lager opgeleiden en 55-plussers. Voor hen is het erg belangrijk om nieuwe vaardigheden te leren om de veranderingen op lange termijn te kunnen volgen. Zo blijkt uit een voortgangsrapportage van de SER.

De SER stelt in de voortgangsrapportage dat digitalisering, nieuwe technologie, concurrentie, vergrijzing en de stijgende pensioenleeftijd leiden tot een snel veranderende arbeidsmarkt. Dat leidt ook tot wijzigingen van het werk en de inhoud ervan. Daardoor moeten werknemers zich verder persoonlijk en inhoudelijk ontwikkelen om mee te kunnen in de veranderingen. Ze kunnen dat doen door het volgen van opleidingen of door te leren op de werkvloer. Leren is belangrijk voor het langer op de arbeidsmarkt actief kunnen zijn.

Informeel leren

Leren op de werkvloer, oftewel informeel leren, is vooral van meerwaarde voor werknemers met een lage opleiding, een tijdelijk contract of die al iets ouder zijn. Als zij nieuwe vaardigheden leren, kunnen ze langer inzetbaar blijven, wat ook nodig is vanwege de stijgende pensioenleeftijd. Daarnaast zijn ze beter voorbereid op hun taken, waardoor ze minder werkstress zullen hebben. Aandacht voor informeel leren en de professionele ontwikkeling stimuleert de positie van lagere opgeleide, flexibele en oudere werknemers op de arbeidsmarkt.

Persoonlijk ontwikkelplan en scholingsbudget

Het leren van collega’s, van leidinggevenden en het uitvoeren van uitdagende en gevarieerde werkzaamheden zijn laagdrempelig en hebben volgens de SER een groot bereik. Met informeel leren bereiken werkgevers namelijk ook werknemers die slechte ervaringen hebben met formeel leren (opleidingen), maar juist veel hebben aan verdere ontwikkeling. Voor een betere positie op de arbeidsmarkt moeten deze werknemers ook een persoonlijk ontwikkelplan en scholingsbudget krijgen voor meer scholing.

Professionele en persoonlijke ontwikkeling

Werkgevers stimuleren ontwikkeling vaak, maken scholing mogelijk en nemen leren en professionele en persoonlijke ontwikkeling op in de arbeidsvoorwaarden. Er bestaan echter veel verschillen tussen grote en kleine organisaties in scholing. Grote organisaties bevorderen de ontwikkeling van werknemers veel meer dan het mkb. Daarnaast zijn werknemers van grote organisaties ook meer gewend aan het volgen van opleidingen dan werknemers in het mkb. Volgens de SER blijven flexwerkers, laag opgeleiden en 55-plussers sterk achter bij het volgen van opleidingen. Daarnaast benadrukt de SER dat Nederland achterloopt met informeel leren.

Tips

  • Het leren op de werkvloer kan heel effectief zijn. Bevorder dit dus naast het aanbieden van opleidingen en trainingen aan je werknemers. Zorg wel dat je voor het intern opleiden medewerkers beschikbaar hebt.
  • Maak van het bijblijven bij de veranderingen van het werk een vast gespreksonderwerp tijdens de gesprekscyclus en stem een persoonlijk ontwikkelplan hierop af.

Bron: Arbo Rendement