Toptalent aantrekken en behouden met een gezonde werkomgeving

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 15 september 2022 579

Veel organisaties hebben steeds grotere problemen met de fysieke en mentale gezondheid van hun medewerkers. Zozeer zelfs, dat het welzijn van personeel een drijvende kracht is geworden bij de werving en het talentbehoud. Uit onderzoek van leverancier van ergonomische hulpmiddelen Ergotron blijkt dat voor 59 procent van alle Nederlandse werknemers ergonomische apparatuur en een gezonde werkomgeving doorslaggevend zijn bij de keuze van een nieuwe werkgever.

Er is ook een groot tekort aan technische vaardigheden. Daarom zijn management en HR hard op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de betrokkenheid en het welzijn van werknemers te stimuleren en hen langer te behouden. Essentieel voor succes is een flexibele werkomgeving waarin de gezondheid van de medewerkers voorop staat. Het is echter erg lastig om tot een dynamische bedrijfscultuur te komen als veel werknemers thuiswerken. Zo benadrukt Wilfred Noordam, country sales manager Benelux bij Ergotron.

Gezondheid en welzijn werknemers

Eerder was volgens Noordam comfortabel thuiswerken vooral een aandachtspunt voor freelancers. De coronacrisis heeft dat echter veranderd. Als bedrijven proactief investeren in de gezondheid en het welzijn van hun werknemers dan kunnen ze zich van de concurrentie onderscheiden. Het is daarom van belang dat HR-managers regels toepassen die ertoe leiden dat werknemers een ergonomische werkplek hebben. Ergonomisch verantwoorde werkomgevingen kunnen de productiviteit verhogen en helpen met het aantrekken van talent. Het vast blijven houden aan traditionele werkpatronen kan al snel zorgen voor letsel of chronische gezondheidsproblemen.

Ontspanning door ergonomie

Als voorbeeld van een ergonomische basismaatregel noemt Noordam het waarborgen van een neutrale lichaamshouding bij werknemers die ze als natuurlijk en comfortabel ervaren. Zo verbruiken ze minder energie en belasten ze hun lichaam minimaal. Als werknemers staand werken achter een zit-stabureau en opstaan en rondlopen tijdens het bellen, zullen ze minder snel moe worden dan als ze constant op een vaste plek zitten. Daarnaast zijn rustperiodes cruciaal voor de werknemersprestaties. Korte pauzes, lichte fysieke oefeningen en rekken en strekken houden mensen in beweging en zorgen voor ontspanning van hun ogen, polsen en handen.

Aanbevelingen voor gezonde en flexibele werkomgevingen

Noordam geeft de volgende praktische aanbevelingen aan managers om tot gezonde en flexibele werkomgevingen te komen:

Empathie stimuleert

Empathie is erg stimulerend voor de creativiteit, de innovatie en het teamsucces. De behoeften, zorgen en voorkeuren van medewerkers moeten de uitstraling en het gevoel van de werkomgevingen in een organisatie bepalen. Werkelijke empathie kan volgens Noordam zelfs inhouden dat de organisatie het businessmodel aanpast aan de veranderende levensstijl en beperkingen van haar mensen.

Evaluatie werkvoorzieningen

Voor het werkelijk tegemoet kunnen komen aan de behoeften van medewerkers is een officiële evaluatie nodig van hun huidige werkvoorzieningen om deze te vergelijken met wat ze nodig hebben.

Investeer in het inwerken

Effectief people management trapt af met stevige investeringen in het inwerkproces. Daarbij is het cruciaal om te zorgen dat nieuwe collega’s zich gehoord en gewaardeerd voelen. Maak duidelijke afspraken en bespreek de doelen en verwachtingen voor de eerste periode tijdens een doelstellingengesprek. Vooruitstrevende bedrijven maken zelfs gebruik van ‘affiniteitsgroepen’ (employee resource groups). Het gaat dan om groepen werknemers met vergelijkbare achtergronden en belangstelling. Deze bevorderen betekenisvolle relaties en een goede mentale gezondheid.

Toon individuele interesse

Verder zijn regelmatige individuele gesprekken van belang. Onderzoek laat zien dat maar 34 procent van de werknemers een manager heeft die regelmatig vraagt naar hun gezondheid. Bij een gezonde bedrijfscultuur moedigt de werkgever medewerkers aan om hulp te vragen waar die maar nodig is. Dit kan bijvoorbeeld goed door te werken met een continue dialoog of regelmatig terugkerende functioneringsgesprekken waarbij managers en medewerkers doorlopend met elkaar in gesprek zijn over het werk en wat daarbij speelt.

Bied flexibiliteit

Voor aantrekkelijk werkgeverschap is flexibiliteit de sleutel. Werkgevers kunnen hun talentenpool uitbreiden door zich te richten op specifieke groepen in de samenleving die eerder geen toegang hadden tot de arbeidsmarkt. Hiermee kunnen ze teams vormen met een meer divers karakter en zorgen voor een gezonde werk-privébalans. Met het mogelijk maken van thuiswerken kunnen bijvoorbeeld kandidaten uit andere regio’s op functies solliciteren, wat de diversiteit stimuleert. Een beleid voor plaatsonafhankelijk werken moet echter meer zijn dan alleen werknemers toestemming geven om vanuit huis te werken. Het vraagt om draagvlak vanuit het management om van een dergelijke aanpak een succes te maken.

Gezonde werkplek

Bedrijven doen er volgens Noordam verder goed aan om te investeren in speciale ergonomische apparatuur voor thuiswerkers en zich maximaal in te spannen om hen te helpen aan een veilige werkplek die hun gezondheid bevordert.

Medewerker voorop

Noordam concludeert tot slot dat meer flexibele en ondersteunende werkomgevingen de betrokkenheid, het welzijn, de productiviteit en het behoud van werknemers bevorderen. Dat leidt volgens hem ook tot kostenbesparingen, omdat het personeelsverloop daardoor afneemt. De gezondheid en het welzijn van werknemers zijn dus essentieel voor een bedrijf. Een cultuur die de werknemers voorop zet, heeft directe invloed op de bedrijfsprestaties en het bedrijfsresultaat.

Tip

Stel een gezonde werkhouding met voldoende pauzes, rust en ontspanning regelmatig aan de orde tijdens de gesprekscyclus. Let hier ook op de werkvloer op, geef er feedback over en maak het eventueel onderwerp van een continue dialoog met je werknemers.

Bron: Managersonline.nl