Twee derde managers vindt werkervaring voor leidinggevende functies belangrijker dan diploma

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 14 juli 2021 723

Meer dan een derde van de managers (37 procent) meent dat het bij leidinggeven meer gaat om soft skills dan om inhoud. Zo laat de ManagementScore van opleidingsinstituut ISBW zien, een representatief onderzoek onder ruim 500 Nederlandse managers. Daarnaast vindt twee op de drie managers (67 procent) werkervaring voor een leidinggevende functie belangrijker dan een diploma.

Vrouwelijke leidinggevenden (71 procent) hechten vaker meer belang aan werkervaring dan aan een diploma voor leidinggevende functies dan mannen (63 procent). Het aantal managers dat zelf trainingen of opleidingen volgt, lijkt deze percentages te weerspreken. Maar liefst 87 procent van hen volgde de afgelopen tien jaar een of meerdere opleidingen of trainingen.

Persoonlijk leiderschap

Twee derde van de managers (67 procent) beschouwt persoonlijk leiderschap als basis om een goede manager te zijn. Persoonlijk leiderschap betekent dan bewustzijn van keuzes en manieren van handelen en het daarmee anderen inspireren en motiveren. Als leidinggevende richten managers zich vooral op het zorgen voor een fijne sfeer (36 procent). 30 procent van de managers concentreert zich echter met name op het behalen van resultaat. Daarbij krijgen medewerkers de ruimte om dat zelf te bereiken. Van de managers bepaalt namelijk 77 procent de koers voor zijn team en geeft medewerkers daarbinnen de vrijheid om doelen te halen.

Coachende rol

Volgens Rob Rijbroek, directeur van ISBW, hebben managers verschillende rollen: ondernemer, leider, organisator en coach. Hij benadrukt dat de coachende rol erg belangrijk is, zeker nu managen op afstand blijvend lijkt. “Dit houdt bijvoorbeeld in dat je belangstelling toont, naar medewerkers luistert, hen vertrouwt, zegt hoe dingen anders kunnen en complimenten geeft. Als manager mag je het belang van deze rol, waarbij menselijk contact centraal staat, niet onderschatten. Natuurlijk leer je dit op de werkvloer, maar dit zijn ook juist aspecten van het vak die je tijdens cursussen en opleidingen verder kunt verbeteren. Denk aan zaken als communicatieve vaardigheden, overtuigen en inspirerend leiderschap.”

Sterke en nog te verbeteren competenties

De ondervraagde managers zelf zien als hun voornaamste competenties: betrouwbaar (51 procent), betrokken (45 procent) en behulpzaam (45 procent). Ze zien echter ook nog competenties die ze kunnen verbeteren. Ze willen zich bijvoorbeeld graag verder ontwikkelen om daadkrachtig (26 procent), inspirerend (21 procent) en geduldig (19 procent) te zijn. Dat doen ze met voorkeur via het sparren met collega’s (54 procent), vragen van feedback aan collega’s (52 procent) en door het regelmatig volgen van een cursus, training of opleiding (51 procent).

Tips

  • Kijk eens goed naar je rollen als ondernemer, leider, organisator en coach en ga na welke rol(len) je kunt verbeteren en wat daar voor nodig is.
  • Vraag je af wat jouw sterke en zwakke competenties zijn als leidinggevende en hoe je je zwakke competenties kunt versterken.

Bron: Managersonline.nl