Veel managers vinden mogelijkheden werknemer belangrijker dan capaciteiten

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 3 juni 2022 524

Voor bijna de helft (49 procent) van de managers in Nederland zijn de mogelijkheden van werknemers belangrijker dan hun huidige capaciteiten. Zo laat de ManagementScore van ISBW zien, een onderzoek dat plaatsvond onder ruim 500 Nederlandse managers. Daaruit blijkt ook dat de meerderheid (54 procent) van de respondenten liever energie steekt in het opleiden van de huidige medewerkers dan in het aantrekken van werknemers met de juiste competenties.

De respondenten zijn zich bewust van de sterke kanten (79 procent) en verbeterpunten (77 procent) van individuele medewerkers. Voor 71 procent van de ondervraagde managers zijn de ontwikkelpunten van individuele medewerkers bespreekbaar. Verder zijn de meeste managers ook echt bezig met verbetering van de ontwikkelpunten. 63 procent stuurt bijvoorbeeld actief op de ontwikkeling van individuele werknemers.

Persoonlijke ontwikkeling via opleidingen, trainingen of cursussen

Voor de meeste managers neemt onderwijs een belangrijke plaats in rol bij de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Meer dan twee derde (69 procent) moedigt medewerkers aan om zich te blijven ontwikkelen via opleidingen, trainingen of cursussen. Dat betreft vooral managers op strategisch niveau (76 procent). Ook houden met name oudere managers (55+) zich ermee bezig (80 procent). Daarnaast verdiepen managers zich graag in geschikte opleidingen voor teamleden. Maar 30 procent laat het volledig aan de medewerkers over om te kiezen welke cursus, training of opleiding ze gaan volgen. Verder laat 41 procent van de managers medewerkers alleen scholing volgen die relevant is voor de huidige functie van de medewerker.

Ontwikkelpunten

Rob Rijbroek, directeur ISBW benadrukt dat managers verantwoordelijk zijn voor de ontwikkeling van teamleden. “Benoem de dingen die goed gaan, maar ga ook zeker het gesprek aan over ontwikkelpunten. Doe dit altijd op een opbouwende manier. Als medewerkers zich veilig en ondersteund voelen, gaan ze eerder uitdagingen aan. Denk aan het oppakken van taken buiten hun eigen takenpakket, het doen van voorstellen en het delen van ideeën, maar ook het volgen van opleidingen en cursussen. Hierdoor zorg je ervoor dat je medewerkers breder inzetbaar worden. Dit is niet alleen goed voor hun eigen ontwikkeling en werkplezier, maar ook voor het bedrijfsresultaat. Zeker met de huidige krapte op de arbeidsmarkt is dit cruciaal.”

Tip

Gebruik de gesprekscyclus om de persoonlijke ontwikkeling van de werknemer te volgen en te bespreken. Kijk samen goed of de medewerker zijn of haar mogelijkheden en talenten genoeg benut. Vergelijk dit met de competenties die nodig zijn voor zijn of haar huidige functie. Bij onvoldoende aansluiting kunnen jullie bekijken of er functies zijn waarin de medewerker meer tot zijn of haar recht zou komen.

Bron: Managersonline.nl