Verbeter teamwork met extra aandacht voor communicatie en vaardigheden

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 13 maart 2017 3593

Organisaties worden steeds minder hiërarchisch. Het leiden van een team is een uitdaging bij de huidige nadruk op individuele prestaties. Dirk de Zeeuw van Digitransfer vertelt hoe managers de samenwerking kunnen verbeteren in organisaties met minder managementlagen.

De Zeeuw stelt op managersonline.nl dat het bij een betere samenwerking in een team draait om communicatie. Volgens hem gaat het daarbij om heel praktische zaken: “De prestaties van een team zijn niet optimaal als er bijvoorbeeld onduidelijkheid is bij mensen over hun eigen rol of taak en die van anderen. Daarnaast falen teams nog wel eens, doordat niet bij ieder teamlid helder is wat het uiteindelijke doel is, en hoe dat bereikt moet worden.”

Hij benadrukt daarom dat een manager met het team niet alleen zaken moet delen die goed gaan, maar dat de manager ook verbeterpunten moet aankaarten. Het is daarbij belangrijk dat mensen daar ook zelf mee komen.

Verbeter teamwork met extra aandacht voor communicatie en vaardigheden

Realistisch doel

De teamleden moeten natuurlijk niet alleen bekend zijn met het doel, ze moeten er ook achter staan en er zoveel mogelijk aan doen om het te bereiken. Als de neuzen niet dezelfde kant op staan, zijn teams dan ook niet succesvol. De Zeeuw: “Belangrijk is niet alleen dat het einddoel duidelijk is, maar ook dat dit volgens de teamleden een realistisch doel is dat met een goede samenwerking kan worden behaald.”

Afspraken nakomen

Volgens De Zeeuw moeten de teamleden afspraken kunnen maken en erop aan kunnen dat deze worden nageleefd. Ook moet er een open cultuur zijn waarin de teamleden elkaar kunnen aanspreken op het niet naleven van afspraken.

Daarnaast verbetert samenwerking ook door ‘het team’ goed zichtbaar te maken: “Het is niet op iedere functie en branche van toepassing, maar bijvoorbeeld in de detailhandel dragen medewerkers vaak uniforme werkkleding. Dit zorgt niet alleen voor een herkenbaar en professioneel uiterlijk, maar benadrukt ook nog eens voor de medewerkers dat ze allemaal hetzelfde doel hebben. Dit ziet u overigens ook terug in kleding van sportteams.”

Toewijzing van taken

Teamleden blokkeren een goede samenwerking in een team nog wel eens, doordat ze ontevreden zijn over hun eigen rol of taak: “Mensen zijn vaak meer tevreden en tonen meer betrokkenheid en inzet als ze het idee hebben zelf voor iets te hebben kunnen kiezen.”

Een bepaalde taak kan bijvoorbeeld snel aan iemand worden toegekend vanuit zijn of haar functie. Het kan volgens De Zeeuw echter zo zijn dat een ander teamlid eigenschappen heeft die beter bij de taak passen. Een manager moet daar dan ook alert op zijn.

Persoonlijke ontwikkeling

Tot slot benadrukt De Zeeuw dat werken in een team ook persoonlijke ontwikkeling mogelijk maakt door juist eens een andere rol te vervullen. De manager kan ook voor iemand met minder ervaring kiezen, zolang maar duidelijk is bij wie hij of zij terecht kan voor hulp. Als de manager denkt dat er ruimte voor is, dan kan hij of zij ook de teamleden zelf de taken onderling laten verdelen.

Bron: managersonline.nl

Tips

  • Deel als manager met het team ook de dingen die goed gaan en eventuele verbeterpunten. Geef je medewerkers de ruimte om zelf met mogelijke verbeteringen te komen.
  • Benadruk wat het doel is waar je team naar toe werkt en let erop dat het om een realistisch en bereikbaar doel gaat.
  • Zie erop toe dat het team interne en externe afspraken nakomt. Zorg voor een open cultuur waarin teamleden elkaar kunnen aanspreken op het niet naleven van afspraken.
  • Stel bij de verdeling van taken de vaardigheden en ervaring van teamleden centraal en niet de formele functie.

Hulp van de Digitale Gesprekscyclus

Afsluitend wil ik nog een extra tip geven voor organisaties die al werken met De Digitale Gesprekscyclus of dat overwegen te gaan doen.

De basis van onze applicatie is het dat de gesprekken die je voert en de afspraken die je maakt met je medewerkers vastlegt en je aan deze gesprekken en afspraken helpt herinneren. Het helpt je ook de inhoud van deze gesprekken te structureren. Alle bovengenoemde onderwerpen, zoals doelen, taken en samenwerking komen aan de orde in de gespreksformulieren die je gebruikt als leidraad. De applicatie helpt je dus om op een eenvoudige manier alle door Dirk de Zeeuw gegeven tips praktisch in te vullen en succesvol samen te werken aan het bereiken van doelen.

Ontdek onze HRM-software

Binnen een half uur ontdekken dat de Digitale Gesprekscyclus ook geschikt is voor jouw organisatie? Vraag een online demonstratie aan! Op zoek naar flitsend promotie materiaal om je chef te overtuigen? Download dan de brochure.

Bekijk online demo Download brochure