Vier aandachtspunten om talent te werven en te behouden

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 30 juli 2019 1154

Werkgevers kunnen hun talentvolle medewerkers beter behouden als deze betekenisvol werk kunnen doen en de missie van hun werkgever ondersteunen. Daarnaast is de werk-privébalans belangrijk en moeten managers aandacht schenken aan hun communicatie met medewerkers. Zo blijkt uit onderzoek van Great Place to Work naar goed werkgeverschap.

Great Place to Work onderzocht 62 verschillende organisaties. Het onderzoeksbureau vroeg medewerkers hun werkgever te beoordelen via 58 stellingen. Er deden 38.000 medewerkers mee aan het onderzoek. De organisaties met aandacht voor hun medewerkers, goede communicatie, betekenisvol werk en een duidelijke missie doen het goed bij hun medewerkers. Uit het onderzoek kwamen de volgende vier belangrijke trends naar voren.

1. Een goede missie motiveert het meest

Werkgevers blijken talent niet alleen te behouden met een goed salaris of statusverhogende werkzaamheden, maar vooral met hun missie. Volgens het Great Place to Work-onderzoek is de missie zelfs de hoofdreden voor werknemers om bij een organisatie te gaan werken en er te blijven. De missie was voor 40 procent van de respondenten dé motivatie. Daarnaast bleken medewerkers die geloofden in de missie, de producten en de diensten van hun werkgever lange tijd voor die werkgever te willen werken. Respondenten die veel belang hechtten aan werkzekerheid en arbeidsvoorwaarden waardeerden hun werkgever en werk minder. Een goede missie is dus erg belangrijk bij het aantrekken van nieuw talent.

2. Minder communicatie van managers richting medewerkers

Volgens het Great Place to Work- onderzoek moeten managers in 2019 aan de slag met communicatie en een toekomstvisie. Van de respondenten vindt 77 procent dat het management hen informeert over belangrijke onderwerpen en veranderingen. Dit was een jaar geleden nog 79 procent. Daarnaast geeft slechts 69 procent van de ondervraagde werknemers aan dat managers hun verwachtingen uitspreken. In 2018 was dit nog 71 procent. Het percentage medewerkers dat zich kan vinden in de stelling ‘management heeft een duidelijk beeld van waar de organisatie naar toe gaat en hoe daar te komen’ zakte van 75 naar 73 procent.

3. Meeste betekenis werk voor 55-plussers

Uit het onderzoek blijkt dat hoe ouder werknemers zijn, hoe meer betekenis ze toekennen aan hun werk. Van de werknemers boven de 55 is 91 procent het eens met de stelling ‘mijn werk heeft betekenis, het is niet zomaar een baan’. Dit geldt voor 77 procent van de groep respondenten onder de 25 jaar. Dit zegt echter niets over de betrokkenheid van werknemers bij bijvoorbeeld beslissingen op het werk. Zo voelt 76 procent van de werknemers tot en met 25 jaar zich betrokken bij deze beslissingen. Voor de 55-plussers is dit slechts 66 procent.

4. Steeds meer aandacht voor werk-privébalans

Werknemers hechten steeds meer belang aan de balans tussen werk en privé. Deze balans vormt voor 84 procent van de ondervraagde medewerkers een belangrijke motivatie bij hun werk. Ook bij steeds meer werkgevers neemt de aandacht toe voor een goede werk-privéverhouding. 76 procent van de respondenten was het eens met de stelling ‘mensen hier worden aangemoedigd om balans aan te brengen tussen hun werk en privéleven’. De stelling ‘dit is een psychologisch en emotioneel gezonde werkomgeving’ uit het onderzoek blijkt een van de vijf belangrijkste voorspellers te zijn voor een status als gecertificeerde Great Place to Work.

Tips

  • Zorg dat je organisatie een heldere missie heeft die je medewerkers motiveert.
  • Let erop dat je je personeel goed informeert over belangrijke zaken die spelen in de organisatie.
  • Schenk in de gesprekscyclus voldoende aandacht aan de werk-privébalans van je medewerkers.

Bron: MT.nl