Vier mooie tips om een goede werkgever te zijn

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 10 januari 2019 1571

De werkgevers Dopper, JINC, Macaw en Robin Radar Systems zijn de eerste organisaties met het label Great Place to Work Certified. In deze blog lees je vier tips van hen voor blijvend goed werkgeverschap.

Betrek je medewerkers bij je organisatiedoel

Dopper is een bedrijf dat duurzame waterflesjes maakt. De missie daarbij is 'Bewustwording creëren over de impact van single-use-plastic afval en mensen inspireren om zelf een verandering in gang te zetten.' CEO Virginia Yanquilevich licht toe dat Dopper hiervoor vijf doelen heeft opgesteld met een heel duidelijke visie tot 2020. "Ieder doel heeft een one-page-plan, waarin staat hoe dat doel bijdraagt aan onze missie. Vervolgens heeft ook iedere werknemer een eigen one-page-plan, met daarin vijf persoonlijke doelen die te maken hebben met de vijf hoofddoelen van de organisatie."

"Wij zetten als management voor iedere werknemer de grote lijnen uit, maar gaan daarna met de mensen zelf in gesprek over de invulling van hun one-page-plan. Ze weten van tevoren waar ze aan gaan werken. En dat betekent dat mensen betrokken worden en zelf ook een duidelijk doel hebben. Dat zorgt voor een goede sfeer, trots en kameraadschap. Zo realiseren we onze missie", vertelt Yanquilevich.

Werknemers hard laten ontspannen

De ambitie van IT-dienstverlener Macaw is volgens CFO Ronald van Es dat medewerkers aan het einde van de dag met meer energie naar huis gaan dan toen ze 's ochtends binnenkwamen. "Je werk moet energie geven en als werkgever kun je waarde toevoegen aan het leven van jouw mensen. Het is belangrijk om vitaal te zijn om zo op het werk de beste prestaties te kunnen leveren." Elke medewerker van Macaw krijgt daarom een vitaliteitsprogramma aangeboden. "Daarmee stimuleren we kleine dingen voor een vitaler leven, zoals minder koffie en meer water drinken, of een wandeling na de lunch."

Van Es vertelt dat Macaw veel jonge, hoogopgeleide, ambitieuze, betrokken en loyale medewerkers heeft. "Er wordt hier natuurlijk hard gewerkt. Maar als werkgever geven we ook de ruimte om hard te ontspannen. We zijn er van overtuigd dat de balans tussen hard werken en hard ontspannen zorgt voor beter werk en een gebalanceerder leven. Geef medewerkers de vrijheid om de balans te vinden tussen werk en privé - tussen inspanning en ontspanning."

Een creatieve bijdrage van werknemers aan de hele organisatie

JINC helpt als non-profitorganisatie jongeren met een sociaaleconomische achterstand bij het maken van een goede start op de arbeidsmarkt. Ieder werknemer heeft een zogenaamd '+1-doel'. Hoofd Communicatie en Fondsenwerving Daphne van Dijk: "Onze mensen bepalen zelf de invulling van dit doel. Er is maar één voorwaarde, namelijk dat het een bijdrage levert aan onze organisatie. Dat loopt uiteen van feestjes organiseren tot inhoudelijke projectveranderingen realiseren. Maar sommigen zijn ook vraagbaak voor Microsoft Office-programma's zoals informatie-uitwisselingsplatform SharePoint, of zetten plannen op voor duurzaamheid binnen JINC."

Volgens Van Dijk moet het '+1-doel' werknemers breder laten kijken. "Dus niet alleen naar hun eigen projecten of werkzaamheden, maar dat ze zich JINC-breed inzetten." Dit leidt tot betrokkenheid en kruisbestuiving. "Ze spreken collega's van andere afdelingen, krijgen een kijkje in de keuken bij anderen en lopen makkelijker ergens binnen voor een vraag. Mensen hebben allerlei talenten en kwaliteiten die soms niet aan bod komen in de reguliere werkzaamheden. Die kunnen ze in hun+1-doel kwijt", aldus Van Dijk.

De open blik van nieuwe medewerkers koesteren

Fouten maken mag bij Robin Radar Systems, ontwikkelaar van radarsystemen voor het detecteren van kleine objecten zoals drones. "Als een medewerker een probleem heeft, dan heeft het hele bedrijf een probleem", zegt CEO Siete Hamminga. "Dan gaat het gesprek over hoe we dat probleem samen oplossen. Dat klinkt logisch, maar vaak genoeg gaat het in bedrijven eerst over de schuldvraag. Zoeken naar een oplossing is beter en kost minder tijd. Dat vraagt van het management een kwetsbare opstelling. Benoem wat er niet goed ging en waar het beter kan. Dat resulteert in transparantie en openheid."

Hamminga vraagt nieuwe medewerkers in de praktijk om de eerste twee maanden bij te houden wat hen in de organisatie opvalt. Dat mag van klein tot groot en van positieve tot negatieve dingen. "Van alles dus, van dozen in de gang tot kansen in andere markten. In de eerste twee maanden kunnen zij nog objectief kijken naar hoe we zijn, daarna worden ze onderdeel van het systeem. Hun kijk helpt mij om een objectief beeld te houden van hoe wij het doen."

Tip

  • Streef met jouw organisatie bewust goed werkgeverschap na. Maak er net als de vier werkgevers uit het artikel een eigen beleid en plan van aanpak voor.

Bron: Management Team