Vier stappen om je team fit genoeg te maken voor topprestaties

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 13 juli 2018 1689

Teamwork is vaak een uitdaging. De meningen verschillen en niet iedereen kan het altijd even goed met elkaar vinden. Het team moet echter wel gaan presteren en zijn doelen bereiken. Dit kan met hulp van vier stappen.

De vier volgende stappen voor teamontwikkeling zijn gebaseerd op het model voor teamontwikkeling van psycholoog Bruce Tuckman. Dit gaat in op de stadia die een team moet volgen om een goed presterend team te worden.

1. Een veilig team

Het werken met een nieuwe groep mensen is altijd spannend. De rolverdeling moet nog plaatsvinden. Ook moet nog duidelijk worden hoe de verschillende persoonlijkheden met elkaar omgaan. Het gaat om de zogeheten vormfase. De leden van het nieuwe team gedragen zich nog onafhankelijk. Ze zijn meestal gemotiveerd, maar weten nog weinig af van de doelstellingen van het team.

Ben je teamleider dan kan je hierbij het beste zorgen voor een gevoel van veiligheid bij je mensen. Dan kunnen ze zich ontspannen, beter nadenken en creatiever zijn. Het helpt daarbij als je transparant bent en duidelijk. Hoe communicatiever je bent, hoe meer je teamleden dat ook zullen zijn. Als je merkt dat de teamleden vrijwel altijd positief reageren op nieuwe ideeën en zich niet meer terugtrekken in subgroepjes dan bestaat er een basis voor vertrouwen.

2. Ruimte voor conflicten

Er is nu een veilige omgeving voor teamleden om hun mening te geven bij vergaderingen en beslissingen. Dat gebeurt dan ook. Dit betekent een soort ‘conflictfase’, waarbij het er stormachtig aan toe kan gaan. Teamleden uiten veel kritiek op elkaars ideeën en ook die van de teamleider. Er kan zelfs sprake zijn van polarisatie in de groep. Het kan voor wrijving zorgen als de een langer werkt dan de ander of het ene teamlid nauwkeurig werkt en het andere slordiger. Het is de taak van de teamleider om mensen goed te begeleiden tijdens deze overgangsfase.

Stimuleer teamleden om hun mening te uiten. Beklemtoon ook dat tolerantie voor elkaar en elkaars verschillen belangrijk is. Zorg dat de teamleden de vaardigheden beheersen om conflicten constructief op te pakken. Het gaat om de manier waarop ze meningsverschillen bespreken en hoe ze positieve feedback geven. Een goed functionerend team pakt conflicten aan op het moment dat ze optreden. Je hebt nog werk te doen als teamleden confrontaties ontwijken of veel energie steken in het overtuigen van de anderen van hun eigen gelijk.

3. Helderheid over taken en verantwoordelijkheden

Staan conflicten niet meer centraal in het team dan zullen de teamleden meer constructief en taakgericht meedoen aan vergaderingen en discussies. Dat betekent het begin van de samenwerkingsfase en de opkomst van een wij-gevoel. Het team wordt effectiever. Het is helder wat de taken en verantwoordelijkheden van de teamleden zijn. Ze komen tot afspraken, gezamenlijke regels en normen en waarden. Je medewerkers kunnen nu zelfstandiger worden.

4. Loslaten van het team

Het team heeft nu de laatste fase bereikt. Dat is de fase waarin de teamleden samenwerken als echte groep, als eenheid. Er is sprake van het geheel dat meer is dan de som van de delen. Dat merk je bijvoorbeeld aIs alle teamleden op de hoogte zijn van de organisatiedoelen en hun beslissingen en prioriteiten daaraan toetsen. Een ander goed teken is dat ze beslissingen kunnen nemen zonder jouw inmenging.

Het team is nu fit genoeg voor topprestaties en voor het komen met ideeën en initiatieven die verder gaan dan de eigen teamdoelstellingen. Het bereikt nu de prestatiefase. Als teamleider kunt je nu taken delegeren en je richten op andere managementverantwoordelijkheden. Je kunt je team loslaten.

Tips

  • Kijk in welke fase jouw team verkeert en onderzoek welke stappen er nog nodig zijn.
  • Ga na of jij en je teamleden over de vaardigheden beschikken om positief feedback te geven en meningsverschillen opbouwend te bespreken. Zijn deze onvoldoende aanwezig dan is het nuttig om een training op deze gebieden te volgen.

Bron: MT