Vijf factoren die zorgen voor een high performance organisatie

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 16 januari 2018 3423

Natuurlijk wil iedere organisatie goed presteren, maar wanneer is nu echt sprake van een high performance organisatie? Jan-Dirk den Breejen, schrijver van het boek De High Performance Organisatie, legde het uit in een interview met People Power.

Werkgevers hebben veel aandacht voor de zogeheten soft skills, zoals teamwork en communicatieve vaardigheden. Onderzoek van het World Economic Forum laat echter zien dat andere vaardigheden nog schaarser zijn, aldus Jan-Dirk den Breejen. Het meeste tekort bestaat volgens hem aan de competentie om complexe problemen op te lossen. Op de tweede en derde plaats komen kritisch denken en creativiteit. “Daarna krijg je pas people management en samenwerken met anderen. Je ziet dat de samenleving in zo’n hoog tempo complexer wordt, dat met name de aandacht voor complexe vraagstukken heel erg toeneemt.”

Benchmarkscores

Volgens Den Breejen is de meest gehanteerde definitie van high performance organisatie dat je het duurzaam beter doet dan vergelijkbare organisaties in jouw branche. Hij erkent dat dat bedrijven op het verkeerde been kan zetten. Er is een risico dat organisaties zich blindstaren op benchmarkscores om zo uit te vinden wie het beste is in hun branche. Den Breejen vindt het niet de meest zinvolle manier om je organisatie zo te vergelijken.

Mooie toekomstdroom

De auteur stelt dat het eigenlijk niet zo handig is om je te richten op universele modellen. “Je moet er echt zelf over nadenken. Veel van het succes van bedrijven hangt af van de vraag of je een onderscheidende strategie hebt. Is jouw bedrijf, met de mensen erin, uniek? Voor mij is een high performance organisatie vooral een stip op de horizon. Iets wat je bij Plato al aantreft. Hij zegt: ‘Je moet streven naar idealen.’” Uit onderzoek van den Breejen blijkt dat wanneer een bedrijf zijn idealen helder heeft als mooie toekomstdroom, dat veel bijdraagt aan het succes. “Ook al is die toekomstdroom misschien helemaal niet op wetenschappelijke wijze tot stand gekomen.”

Onderbouwen met feiten

Is het ideaal duidelijk, dan blijft het volgens Den Breejen bij high performance organisaties (HPO’s) niet bij dromen. “HPO’s gaan uit van feiten. Je moet niet zomaar wat praten en meningen geven. Ga ervan uit dat je alles wat je doet, moet kunnen onderbouwen met feiten.”

Hoofdfactoren

Den Breejen ziet de volgende vijf hoofdfactoren die bepalen of een organisatie een high performance organisatie kan worden:

De vijf factoren hangen volgens Den Breejen met elkaar samen. De belangrijkste is leiderschap. “Dat zorgt voor de tweede belangrijke factor en dat is langetermijnfocus. Dan weet je ook wat voor cultuur je moet gaan inrichten in je bedrijf, zodat je een flexibel bedrijf wordt dat snel kan inspringen op alle snelle veranderingen.” Vervolgens geeft die cultuur ruimte aan medewerkers om zich te ontwikkelen door uitdagingen aan te gaan. “Door de open cultuur, de high performance medewerkers en de langetermijnvisie ontstaat continue verandering en verbetering en dat is de vijfde factor.”

Tips

  • Onderzoek in wat voor mate de belangrijkste drie vaardigheden volgens Den Breejen: oplossen complexe problemen, kritisch denken en creativiteit, in uw organisatie aanwezig zijn of ontbreken.
  • Bepaal uw toekomstdroom voor uw organisatie. Waar wilt u over vijf jaar staan? Werk die droom vervolgens uit met een feitelijke onderbouwing.
  • Leg uw organisatie langs de meetlat van de vijf factoren (leiderschap, langetermijnfocus, open cultuur, ruimte voor ontwikkeling, continue verandering en verbetering) en kijk waar u staat. Ga vervolgens na wat u moet doen om aan de vijf factoren te voldoen.

Bron: PW.