Vijf manieren om je medewerkers te behouden

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 27 oktober 2022 556

Werkgevers gaan ver om nieuwe medewerkers aan te trekken. Denk aan veel extra vakantiedagen, gratis woonruimte, wekelijkse massages, flexibele werktijden en extra hulp bij de kinderopvang. Het behouden van werknemers krijgt echter minder aandacht. Hoe pak je dat zo goed mogelijk aan?

Vanwege de erg krappe arbeidsmarkt richten werkgevers zich sterk op het werven van nieuw personeel. Volgens Yolanda van Dongen, organisatie- en teamcoach en auteur van het boek ‘Mijn persoonlijk leiderschap - groei / snoei / bloei (2021)’ is dat logisch, maar niet zonder meer de slimste zet. Ze stelt dat de achterdeur open staat als je niets doet om je mensen te behouden. “Twintig procent van de mensen gaat na een paar maanden alweer op zoek naar een nieuwe baan. In totaal staat 70 procent van de werknemers nu open voor een andere baan, blijkt uit onderzoek. Als je niet uitkijkt, kun je dus bezig blijven met mensen werven.”

Rol werkgevers

De coach en auteur benadrukt dat werkgevers echt niet allerlei ludieke acties hoeven te bedenken voor het behouden van medewerkers. Op de volgende vijf manieren kan het wel:

1. Stimuleer betrokkenheid en verbondenheid met een continue dialoog

Van Dongen beklemtoont dat mensen ertoe willen doen. “Ga voorbij aan de waan van de dag en geef mensen persoonlijke aandacht. Het is een primaire behoefte van ieder mens om ergens bij te horen. Praat dus met ze, vraag wat ze willen, wat ze willen bijdragen.” Ook feedback geven is volgens haar essentieel. “Dat doe je zowel door verbeterpunten te benoemen als door complimenten te geven. Hoe drukker het is, hoe minder vaak we complimenten geven, maar dat is zo belangrijk. Daar bloeien mensen van op.”

2. Bied medewerkers de ruimte om te werken waar ze willen

Ester Koot stelt in de webinar ‘De werkvloer’ van Intermediair dat hybride werken voor veel werknemers doorslaggevend is in de keuze waar ze willen werken. Koot is senior onderzoeker en teamleider van team Sparkey bij Motivaction. Onderzoek van Motivaction laat zien dat circa een derde van de werknemers vooral thuis wil werken. Daarnaast zou een derde het liefst op kantoor werken. De andere werknemers willen thuis en op kantoor kunnen werken. Dit houdt volgens Koot in dat je er als werkgever moet letten op werknemers die verschillende dingen willen. “Geef je werknemers dus zoveel mogelijk vrijheid en autonomie om te bepalen waar ze werken.”

3. Bevorder de persoonlijke ontwikkeling van je werknemers

Meer uitdaging is een van de belangrijkste redenen voor mensen om van baan te veranderen. Van Dongen adviseert daarom om werknemers te vragen hoe ze zich persoonlijk willen ontwikkelen in de organisatie. Er wordt nog veel van bovenaf bepaald hoe een medewerker zich moet ontwikkelen en wat goed is voor hem of haar. Centraal staat dan dat iemand hogerop moet komen. Niet iedereen wil dat echter. “Jezelf ontwikkelen kan ook betekenen dat je een opleiding volgt om jezelf scherp te houden”, aldus Van Dongen.

Werkgevers doen er goed aan duidelijk te zijn over iemands carrièremogelijkheden en te helpen met trainingen en coaching. Ze hebben vaak een budget gereserveerd voor cursussen en opleidingen, terwijl lang niet alle werknemers dat weten. Bevorder daarom dat mensen een beroep doen op dergelijke potjes. Geef medewerkers ook zelf de keuze om een opleiding te volgen die hen aanspreekt. “Het motiveert mensen als ze zelf kunnen kiezen en ze voelen zich gesteund als het bedrijf hierin wil investeren”, legt Van Dongen uit.

4. Zorg voor een goed salaris

Veruit de belangrijkste reden om van baan te veranderen, is het loon. Het Nationaal Salaris Onderzoek van Intermediair en Nyenrode Business Universiteit liet dat vorig jaar nog zien. Werknemers die niet tevreden zijn met hun werk, maar wel met hun salaris, gaan veel minder snel weg dan mensen die wel blij zijn met hun werk, maar niet met wat ze ervoor betaald krijgen. Voor het behouden van personeel is een goed salaris dus noodzakelijk.

5. Wees duidelijk over je missie

Tegenwoordig willen mensen niet alleen dat hun werk leuk is, ze willen ook zingeving vinden in hun werk. “Communiceer dus duidelijk waar de organisatie heen gaat en wat de visie is, en roep mensen op om mee te denken. Hoe kunnen we samen de doelen behalen? Als mensen dan ideeën aanleveren, kom daar dan ook op terug. Mensen willen weten waarom er wel of niet iets mee gedaan wordt”, onderstreept Van Dongen.

Tip

Zorg dat tijdens de gesprekscyclus motivatie, betrokkenheid, persoonlijke ontwikkeling en de mate waarin iemands werk bijdraagt aan de missie van de organisatie vaste gespreksonderwerpen zijn.

Bron: Intermediair