Vijf tips om het potentieel van werknemers optimaal te gebruiken

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 3 mei 2022 701

In de nieuwe, digitale werkomgeving na corona heeft het meer prioriteit dan ooit dat werkgevers gebruik maken van het volledige potentieel van hun werknemers. Zo’n 42 procent van de gevraagde kerncompetenties van functies is veranderd. Bij- en omscholing en persoonlijke ontwikkeling zijn daarom essentieel.

Cornerstone geeft de volgende vijf aandachtspunten die organisaties kunnen helpen bij de ontwikkeling van talent en het benutten van het potentieel van hun medewerkers:

1. Laat het om de individuele werknemer draaien

Van oudsher gaat het bij de inhoud van banen om efficiëntie. De individuele behoeften van de werknemer komen op de tweede plaats. Dat heeft gezorgd voor vastgeroeste structuren die weinig flexibel zijn bij snel wijzigende werkomstandigheden. Voor het opnieuw vormgeven van werk op een voor iedereen bevredigende manier, is een brede, meer menselijke benadering en technologie nodig. Deze moet zelfgestuurde en individuele ervaringen op maat mogelijk maken. Werknemers zijn tot meer in staat dan wat hun functieomschrijving aangeeft. Met gepersonaliseerd leren, dat gebaseerd is op de eigen, individuele ervaring, kan een nieuwsgierige, inspirerende en zelfbewuste cultuur ontstaan.

2. Baseer groei op learning

Vanwege de snelle technologische veranderingen gecombineerd met de steeds grotere behoefte aan nieuwe talenten, moet het benutten van mogelijkheden samen gaan met personeelsontwikkeling. De rol van werknemers is niet star en vastomlijnd, maar hangt af van hun individuele expertise en interesses. Een organisatie die is opgebouwd rondom de werving van competenties met continu nieuwe leermogelijkheden, biedt ruimte aan groei vanuit individuele ontwikkeling.

3. Zorg dat competenties de groei bepalen

Nieuwe competenties maken innovatie mogelijk. Deze competenties ontwikkel je met bij- en omscholing van personeel. Organisaties moeten hun medewerkers ondersteunen bij het leggen van een verband tussen wat ze leren en hun mogelijke loopbaanpad. Hierdoor zal in de hele organisatie hetzelfde idee bestaan van wat succes betekent. Dit versterkt organisaties bij het dynamisch en concurrerend zijn in een steeds digitalere wereld. Werk is uiteindelijk nog altijd de basis van elke topprestatie. Organisaties moeten zich dat blijven realiseren.

4. Neem de ontwikkeling van competenties op in een loopbaantraject

Een talentenmarktplaats vorm een effectieve stimulans voor groei in de organisatie. Deze marktplaats toont de interne mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling en geeft inzicht in de stappen die daarvoor nodig zijn. Hierdoor is het niet alleen mogelijk om actief te investeren in ontwikkeling van competenties en een persoonlijk ontwikkelplan van bestaande medewerkers. Het laat ook de transparantie, diversiteit en inclusiviteit van de organisatie zien. Met het bevorderen van interne mogelijkheden kan een organisatie de interne carrièremarkt boven de externe carrièremarkt plaatsen. Daarmee kunnen organisaties toptalent zelf opleiden en behouden.

5. Zorg dat AI het zware werk deels doet

Artificial intelligence (AI) kan gedragspatronen herkennen, gepersonaliseerd ondersteunen en de schaal vergroten waarop HR functioneert. Het werken met AI binnen HR bespaart veel tijd. Met AI automatiseer je processen die je vroeger handmatig uitvoerde. Zo biedt AI hulp bij het omscholen van werknemers en het filteren van de meest geschikte kandidaten. Ook zorgt het dat managers voorspellingen kunnen doen over het bedrijf door uit te gaan van patronen. De tijd die je bespaart met AI kun je inzetten voor innovatie.

Tips

  • Baseer het leren en ontwikkelen van je medewerkers op een persoonlijk ontwikkelplan waarin hun huidige competenties en gewenste competenties centraal staan.
  • Maak van de ontwikkeldoelen van werknemers en hun vorderingen bij het bereiken ervan een structureel onderdeel van je gesprekscyclus. Dat kan bijvoorbeeld als vast onderwerp tijdens functioneringsgesprekken of speciale ontwikkelgesprekken.

Bron: Managersonline.nl