Voorkom 'quiet quitting' met een positieve werknemerservaring

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 29 november 2022 709

De laatste twee jaar is er veel veranderd in de rol van managers. Hun werk draait nu om het bevorderen van bedrijfsgroei en het investeren in de ervaring van hun medewerkers. Ze moeten daarbij letten op ‘quiet quitting’. Een goede werknemerservaring kan dat voorkomen.

Volgens Michiel van Vlimmeren, SVP & General Manager Salesforce Nederland, zijn positieve werknemerservaringen geen ‘nice to have’, maar een ‘must have’. “Niet alleen omdat de banen voor het oprapen liggen in de huidige arbeidsmarkt en medewerkers morgen bij een concurrent aan de slag kunnen. Het belang van tevreden werknemers, wordt des te duidelijker gemaakt in het tijdperk van ‘quiet quitting’; een term die is bedacht om de terugtrekking van werknemers, gebrek aan betrokkenheid en een grotere hang naar een betere werk/privé-balans samen te vatten.”

Persoonlijke ontwikkeling

Van Vlimmeren licht toe dat betrokken medewerkers zorgen voor hogere productiviteit, betere retentie en tevreden klanten, wat leidt tot betere bedrijfsresultaten. “Om dit te bereiken, moeten bedrijven begrijpen wie hun mensen zijn, wat ze nodig hebben en hoe ze aan die behoeften kunnen voldoen. Connectie, flexibiliteit, persoonlijke ontwikkeling en samenwerkingsmogelijkheden zijn kernwoorden in de post-corona aanpak.” Een goede gesprekscyclus draagt hier aan bij.

Betere werk-privébalans en loopbaangroei

Medewerkers snakken volgens Van Vlimmeren naar verbinding nadat ze door de coronapandemie niet bij elkaar zijn geweest. “Maar ze willen ook flexibel blijven in hoe ze werken. Managers hebben daarom een unieke kans om de kloof tussen de behoeften van de werknemers en het werkgeversbeleid te overbruggen door werknemers te ondersteunen in hun persoonlijke en professionele leven. Hierdoor wordt de weg vrijgemaakt voor een betere balans tussen werk en privéleven en loopbaangroei.”

Uitzonderlijke werknemerservaringen

De eerste stap daarbij is erkennen dat werknemers unieke beperkingen hebben. “Elk lid van een team heeft een andere thuisomgeving. Sommigen hebben kinderen. Sommigen niet. Sommige hebben een eigen kantoor aan huis. Sommigen vergaderen in een drukke keuken. Sommigen hebben misschien meer verantwoordelijkheden buiten het werk. Alle werknemers dwingen om op een bepaalde manier te werken of op bepaalde tijden op kantoor te zijn, kan leiden tot minder betrokkenheid en rancune bij de werknemers. We moeten ons nu concentreren op hoe we uitzonderlijke werknemerservaringen kunnen creëren, waar we ook zijn, en niet meer alleen focussen op waar iemand werkt.”

Flexibel leidinggeven

Volgens Van Vlimmeren kunnen managers de betrokkenheid vergroten, de productiviteit verhogen en een meer inclusief personeelsbestand opbouwen, door flexibel leiding te geven en werknemers keuzemogelijkheden te bieden. “Managers moeten worden erkend en gehoord als het belangrijkste verbindingspunt met het bedrijf voor veel werknemers en een kritische factor zijn wat betreft retentie en prestaties.”

Juiste samenwerkingstools

Wanneer technologie goed is geïntegreerd in de cultuur van een organisatie, neemt de betrokkenheid van medewerkers toe en daalt het verloop. “En hoewel we kunnen overleven - en gedijen - zonder kantoor, kunnen we niet zonder de technologie waarop we vertrouwen voor ons werk. Met de juiste samenwerkingstools kunnen we het dagelijkse werk efficiënter en leuker maken”, stelt Van Vlimmeren. Het versnellen van verbindingen tussen teams, regio's en tijdzones, het stroomlijnen van administratieve taken en het samenstellen en delen van documentatie met tijdbesparende automatiseringen zijn volgens hem slechts enkele van de manieren waarop bedrijven productiviteit een boost kunnen geven, vanaf welke locatie dan ook.

Technologie en de juiste IT-professionals

“Net zoals de meeste klanten zeggen dat de ervaringen die ze hebben met een organisatie net zo belangrijk zijn als de producten en diensten die ze leveren, zoeken ook werknemers naar ervaringen waar de mens centraal staat”, vindt Van Vlimmeren. Hij stelt dat bedrijven ervoor moeten zorgen dat ze investeren in technologie en de juiste IT-professionals aantrekken. Dat is belangrijk vanwege een steeds grotere kloof in digitale vaardigheden en daarnaast 'great resignation'-trends (trend waarbij werknemers massaal vrijwillig hun baan opzeggen). Met de juiste technologie en de goede IT-professionals aan boord kunnen bedrijven blijven evolueren en hun digitale hoofdkantoor verbeteren. “Om rollen te vervullen, moeten IT-leiders kijken naar bredere, bedrijfsbrede procesverbeteringen door middel van automatisering, die innovatie bevorderen, gebruikerservaringen verbeteren en efficiënte groei stimuleren”, aldus Van Vlimmeren.

Betrokkenheid stimuleren

Flexibiliteit en samenwerking worden volgens Van Vlimmeren steeds belangrijker voor het stimuleren van betrokkenheid en het behouden van werknemers. Toch blijkt uit de trend van ‘quiet quitting’ dat een goede werknemerservaring niet zomaar tot stand kan worden gebracht. “Bedrijven moeten voortdurend luisteren en zich aanpassen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de behoeften van hun mensen. Door de werknemerservaring persoonlijker en relevanter te maken, kunnen ze een lage betrokkenheid voorkomen en de productiviteit verhogen, wat direct ten goede komt aan de bedrijfsresultaten. Hoe eerder bedrijven dit herkennen en hun managers uitrusten met de vaardigheden en technologie die ze nodig hebben, hoe sneller ze de vruchten plukken."

Tip

Een continue dialoog bevordert het wederzijds begrip tussen werkgever en werknemer. Dat kan leiden tot een betere afstemming van iemands werkzaamheden en talenten. Bovendien krijgt de werknemer meer inzicht in waarom en waarvoor hij zijn werk doet en raakt hij er meer bij betrokken. Belangrijk daarbij is om de werknemers de resultaten van hun werk te laten zien en successen samen te vieren.

Bron: Managersonline.nl