Wat betekent hybride werken voor leidinggeven?

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 16 juni 2022 580

De coronacrisis heeft het werken behoorlijk veranderd. De ingrijpendste verandering is misschien wel het meer thuis werken. Dat heeft gevolgen voor de rol van leidinggevenden. In deze blog lees je op basis van een whitepaper van Nationale Vacaturebank en Intermediair vier manieren hoe je daar als leidinggevende goed mee om kunt gaan.

1. Coach en stop met managen

Volgens de blog Frankwatching moeten leidinggevenden meer letten op hoe mensen in hun vel zitten. Het gaat dan om aandachtspunten als dat een team de juiste middelen heeft om het werk goed en gezond te doen en of iedereen voldoende geestelijke en lichamelijke ontspanning krijgt. In de whitepaper komen verschillende werkgevers aan het woord, die aandacht allemaal belangrijk vinden. “Ga nooit uit van ‘geen bericht is goed bericht’ ”, benadrukt bijvoorbeeld Lauranne Schellekens, hr-businesspartner van Visma Nmbrs. Volgens Schellekens betekent coachen in plaats van managen ook het vertrouwen dat werknemers doen wat ze moeten doen. “Je bent er niet om ze te controleren.”

De werkgevers raden in de whitepaper aan om regelmatig te vragen hoe het met een medewerker gaat. Dat betreft niet alleen het fysieke, maar ook het mentale aspect. Onlinemarketingbureau Brandfirm neemt onder werknemers elke maand een onderzoek af met vragen als: ‘Zit je goed in je vel?’, ‘Ben je tevreden met je salaris?’ en ‘Heb je bepaalde wensen?’. De resultaten van een vragenlijst kunnen daarna aanleiding zijn voor HR om met een medewerker te gaan praten.

2. Kom tot heldere afspraken

Bedrijven moeten bij de nieuwe, hybride manier van werken nadenken over vragen zoals of iemand vanuit het eigen huis werkt of ook kan werken vanuit een vakantiehuis in Spanje. Bol.com stelt enkele eisen aan het werken vanuit het buitenland. Medewerkers moeten toestemming krijgen van hun leidinggevende, een werkvergunning hebben van het land waar ze werken en een vaste werkplek hebben, dus geen hotelkamer. De voorwaarden bij Brandfirm zijn onder andere dat medewerkers zelf moeten regelen wat ze nodig hebben voor werken op afstand. Ook moeten hun werktijden minimaal drie uur overlap hebben met de werktijden in Nederland. Brandfirm wil het aantal voorwaarden wel gaan verminderen.

3. Geef je kantoor een rol

Een kantoor krijgt een andere rol als mensen er nog een of twee keer per week komen. Volgens Bart Everink, directeur van Brandfirm, speelt het naar kantoor komen nu meer dan eerder een sociale rol. “Thuis is de plek waar je gefocust werkt en facturabele uurtjes wegknalt, naar kantoor kom je voor de gezelligheid”, stelt hij. Verder blijft het kantoor een plaats waar een bedrijf klanten ontvangt. Bol.com past het hoofdkantoor zelfs aan aan de nieuwe werkwijze. Het bedrijf heeft plannen om het te ontwikkelen tot ‘een soort campus’, met minder bureaus en meer ruimtes voor samenwerking. Ook wordt een complete toren gereserveerd voor teamdagen en trainingen.

4. Houd het teamgevoel in stand

Collega’s zien elkaar met het vele thuiswerken minder vaak. Het verdient extra aandacht om ze zich toch een team te laten voelen. Brandfirm bevordert bijvoorbeeld dat mensen (digitaal) bijeenkomen, onder andere bij kwartaalmeetings en weekafsluitingen. Visma Nmbers heeft twee keer per jaar een fysieke teamdag om te bespreken hoe werknemers functioneren. Verder organiseert het bedrijf feestjes om te zorgen dat collega’s elkaar blijven zien. Daarnaast kent het bedrijf een fysieke ‘onboardingsweek’ voor nieuwe medewerkers. Deze moet hun het gevoel geven dat ze welkom zijn en bevorderen dat ze zich eerder onderdeel voelen van de organisatie en er sneller hun weg kunnen vinden.

Tips

  • Bespreek tijdens functioneringsgesprekken het hybride werken en of alle afspraken daarover duidelijk zijn bij de werknemer.
  • Ga tijdens de gesprekscyclus met de werknemer na of deze ook bij gedeeltelijk thuiswerken zijn persoonlijke doelstellingen en werkdoelen goed kan bereiken. Kijk welke aanpassingen eventueel nodig zijn om de werknemer beter te laten functioneren om zijn of haar doelen te behalen.

Bron: Intermediair