Welke 4 soorten vragen moet je aan je werknemers stellen tijdens een goed gesprek?

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 15 juni 2023 1023

Leidinggevenden doen er goed aan hun werknemers het juiste soort vragen te stellen bij gesprekken. In het algemeen gaat het om vier soorten vragen: open vragen, gesloten vragen, suggestieve vragen en controlevragen.

Open vragen beginnen met woorden zoals ‘wie’, ‘wat’, ‘wanneer’, ‘waar’ en ‘hoe’. Dit nodigt de werknemer uit om met informatie te komen. Hier tegenover staan de gesloten vragen, oftewel het type vraag waarop de gesprekspartner simpel met ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden. Het hangt af van punten zoals de aard, het doel en het verloop van het gesprek wanneer je welke vraag het beste kunt stellen. Bij een functioneringsgesprek is het bijvoorbeeld gebruikelijk om de werknemer eerst vrij het woord te geven. Daarvoor is een open vraag het meest geschikt.

Te vermijden vragen

Als je een vraag start met ‘waarom’, is dat een soort, open vraag, maar het zou verwijtend kunnen overkomen. Dus dat kan je beter vermijden, net als suggestieve vragen. Dan stuur je het antwoord van de werknemer een bepaalde kant op, met als mogelijke uitkomst dat de werknemer sociaal wenselijk antwoord geeft in plaats van dat hij benoemt wat hij echt vindt.

Doorvragen voor meer informatie

Verder zijn controlevragen altijd de moeite waard. Zo kan je aan de ene kant controleren of je de woorden van de werknemer goed begrijpt. Aan de andere kant kan je ermee nagaan of de werknemer jouw verhaal goed heeft begrepen. Daarnaast laat je met dergelijke vragen merken dat je goed luistert en de mening van je gesprekspartner belangrijk vindt. Aan gesloten controlevragen heb je vooral wat als tijdens beoordelings- en functioneringsgesprekken sprake is van onduidelijkheden of verwarrende zaken. Vraag je dan door dan voorkom je dat het gesprek weinig oplevert en kun je aan betere informatie komen.

Voorbeelden van vragen tijdens een 'goed gesprek'

Hieronder vind je een voorbeeld per type vraag:

  • Open vragen: Wat vind je van de werkzaamheden? Hoe zie je je toekomst bij ons bedrijf voor je?
  • Gesloten vragen: Ben je tevreden over de arbeidsvoorwaarden die we aanbieden? Zou je fulltime willen werken?
  • Suggestieve vragen: Denk je niet dat een andere functie beter bij je past? Ben je wel in staat om goed met deze collega samen te werken?
  • Controlevragen: Zie ik het goed dat je meer wilt thuiswerken? Wat bedoel je precies? Is het helemaal duidelijk?

Tip

Met een continue dialoog of een periodiek 'goed gesprek' blijf je beter op de hoogte wat leeft bij werknemers en hoe het met hun werk gaat. Een goed gesprek maakt het gemakkelijker om lastige zaken te bespreken dan als dat tijdens enkele functioneringsgesprekken per jaar moet gebeuren.