Werkenden willen geen eindejaarsgesprek, maar vaker feedback van collega’s

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 20 april 2020 1197

Hoogopgeleiden worden afgeleid door het functioneringsgesprek, jonge vrouwen zien er tegen op en jongeren krijgen liever vaak feedback over hun functioneren. Zo laat onderzoek zien van Inhuren.com naar de ervaringen met het eindejaarsgesprek van 1253 Nederlanders die in loondienst werken.

In december voeren veel werkenden het traditionele eindejaarsgesprek met hun leidinggevende. Vanwege mogelijke kritiek heeft de helft van de respondenten uit het onderzoek geen zin in een functionerings- of evaluatiegesprek. Wat opvalt, is dat vrouwen er eerder door van slag zijn dan mannen. Met name jonge vrouwen hebben met 66 procent massaal geen trek in het eindejaarsgesprek. “Het doel van functionerings- en evaluatiegesprekken, zoals het eindejaarsgesprek, is om werknemers nog beter hun werk te laten doen. Als werknemer is het belangrijk om het niet teveel als kritiek te beschouwen, maar juist als handvatten te zien om beter te worden”, aldus Wouter Meens van Inhuren.com.

Vervelende ervaring

Voor de meesten is het krijgen van feedback en kritiek een vervelende ervaring. Dat geldt nog meer als op- en aanmerkingen in een evaluatie- of functioneringsgesprek iemand geheel verrassen. Van de respondenten is 54 procent tijdens een eindejaarsgesprek weleens overvallen door de inhoud van feedback. Daarbij zou een groot gedeelte van de werkenden niet alleen vaker, maar ook betere feedback willen krijgen.

Eenrichtingsverkeer

Verder is voor een aanzienlijke 36 procent van de werkenden het functioneringsgesprek eenrichtingsverkeer, waarbij zij alleen maar kunnen reageren. Meens stelt dat voor veel werknemers het eindejaarsgesprek het enige moment is waarop ze het over hun salaris kunnen hebben. “Dan is het extra kwalijk en frustrerend wanneer je niets anders kunt doen dan reageren en jezelf verdedigen. Je kunt dit voorkomen door voorafgaand aan het gesprek om een agenda of outline te vragen.”

Collega’s

Het valt daarnaast op dat dat veel werkenden menen dat de verkeerde persoon hen beoordeelt. Bijna twee derde van de respondenten vindt namelijk dat ze beter kunnen worden beoordeeld door een collega dan door een leidinggevende. Ook geeft een kwart van de ondervraagden aan dat ze bij een komend eindejaarsgesprek minder productief zijn. Opvallend is dat het vooral om hoogopgeleiden (26 procent) gaat.

Meerdere evaluatiemomenten

Een groot deel van de werkende Nederlanders heeft dus moeite met het huidige evaluatie- of functioneringsgesprek. Toch geeft 57 procent aan dat ze liever vaker feedback ontvangen over hun prestaties dan nu het geval is. Met name jongeren willen graag meerdere evaluatiemomenten.

Motiverend

Hoewel de helft van de ondervraagden moeite heeft met een evaluatie- of functioneringsgesprek, geeft 50 procent ook aan dat ze na afloop ervan gemotiveerder zijn dan ervoor. Hierbij valt het verschil tussen mannen (46 procent) en vrouwen (54 procent) op. Het lijkt er volgens Meens op dat vrouwen over het algemeen vaker positieve effecten ervaren van een evaluatie- of functioneringsgesprek. “Kijken we naar de verschillende leeftijdscategorieën dan steken jongeren tot dertig jaar er met kop en schouders bovenuit: 68 procent. Omdat zij nog veel moeten leren, kan het zo zijn dat ze meer openstaan voor feedback van anderen en hierdoor beoordelingen en evaluaties meer op waarde schatten.”

Tips

  • Een doorlopende gesprekscyclus waarbij ook collega’s elkaar feedback geven, biedt dus duidelijke voordelen. Zorg dat zo’n cyclus niet te vrijblijvend wordt, maar wel duidelijke beoordelingsmomenten kent.
  • Houd je toch liever een beperkt aantal beoordelingsmomenten per jaar aan dan is het goed medewerkers vooraf al een beknopt overzicht te geven wat ze bij het gesprek kunnen verwachten. Dit beperkt de spanning voor het gesprek en je voorkomt zo onaangename verrassingen.

Bron: PW.