Werkgever stippelt persoonlijke ontwikkeling medewerker nog steeds uit

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 28 augustus 2019 1367

Hoewel het persoonlijk opleidingsbudget met een opmars bezig is, heeft maar 14 procent van de Nederlandse werknemers zelf de regie over zijn persoonlijke ontwikkeling. De werkgever wijst nog altijd in 32 procent van de gevallen opleidingen en trainingen toe aan zijn medewerkers. Zo laat onderzoek zien van HRM-softwareleverancier Protime onder 1019 werknemers.

Uit het onderzoek blijkt verder dat werknemers tussen 18 en 34 jaar vaker een persoonlijk opleidingsbudget krijgen (18 procent) dan vijftigplussers (12 procent). Zo’n kwart van de werknemers (24 procent) heeft wel regie over de persoonlijke ontwikkeling en krijgt ruimte voor initiatieven. Zij krijgen van hun werkgever de middelen voor uitvoering van hun eigen ideeën.

Persoonlijke coach

Werkgevers zien minder in medewerkers die meedraaien bij andere bedrijven of afdelingen. Dit is voor slechts 13 procent van de respondenten mogelijk. De persoonlijke coach is met 5 procent het minst in trek als het de ontwikkeling van medewerkers betreft. Jongere medewerkers (18 tot en met 34 jaar) blijken met 10 procent vaker over zo’n coach te beschikken.

Werk als inspiratiebron

“Wat als je investeert in de opleiding en ontwikkeling van medewerkers, en ze verlaten kort daarna het bedrijf? Het lijkt een doemscenario, maar wat als je niet investeert in mensen en ze blijven?”, vraagt Lucas Polman, directeur bij Protime Nederland zich af. Zeker vanwege de huidige krappe arbeidsmarkt is het volgens hem verstandig om van het werk een inspiratiebron te maken. Dat zou alleen kunnen als medewerkers zich continu ontwikkelen. Polman: “Dit maakt hen meer betrokken en gelukkiger. Bespreek hoe medewerkers hun persoonlijke ontwikkeling zelf zouden invullen en wat daarmee hun bijdrage is aan het bedrijf. Op die manier kan iedereen zijn tijd waardevol maken.”

Tips

  • Heeft jouw organisatie een vast beleid voor de opleiding van werknemers? Zo nee, dan is het verstandig om dit te maken en keuzes te maken over de eigen ontwikkelingsmogelijkheden voor je medewerkers.
  • Medewerkers weten meestal zelf het beste wat ze nodig hebben om zich verder te ontwikkelen. Door ze eigen regie te geven, zorg je voor gemotiveerd personeel en maak je je organisatie aantrekkelijker op de krappe arbeidsmarkt.
  • Bron: HR Praktijk.nl