Werkgevers benutten potentieel medewerkers onvoldoende

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 5 februari 2018 2126

Nederlandse organisaties kunnen veel meer gebruik maken van het potentieel van hun personeel. Een kleine minderheid van twaalf procent van de werknemers in Nederland vindt dat hun werkgever het beste uit hen haalt. Zo blijkt uit de achtste editie van het jaarlijkse werkbelevingsonderzoek van onderzoeksbureau Integron onder 4000 werkenden.

De medewerkers die vinden dat hun werkgevers het beste bij hen boven halen, werken bij – zoals Integron het noemt- topperformers. Dat zijn organisaties die hun basis meer dan op orde hebben en hun personeel succesvol verbinden met hun missie en doelen.

Bijna helft werkt onder eigen kunnen

Tegen de 40 procent van de werknemers is in dienst bij werkgevers die niet of nauwelijks het beste uit hun medewerkers weten te halen. Volgens Integron-directeur Stephan van Gelder is er daarom ‘werk aan de winkel’.

Werknemersloyaliteit ook beperkt

Een beperkt deel van negentien procent van de medewerkers beveelt hun organisatie als werkgever sterk aan. Maar liefst 33 procent doet dat beperkt of helemaal niet. “Waar organisaties in het bijzonder alert op moeten zijn, zeker in de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, is dat 28 procent van plan is om in het komende jaar te solliciteren naar een baan bij een andere organisatie”, benadrukt Van Gelder. Een grote groep werknemers is te verleiden met een baanaanbod dat overeenkomt met wat ze nu hebben. Twee vijfde zou voor die nieuwe baan kiezen. Van Gelder: “Niet alleen het medewerkerpotentieel is dus een zorg, datzelfde geldt voor hun loyaliteit.”

Te hoge werkdruk

Het kan zijn dat de ervaring van werkdruk de beperkte benutting van medewerkerpotentieel verklaart. Van de respondenten geeft 32 procent aan dat ze de werkdruk te hoog vinden. Het niveau van werkdruk is nog hoger bij oudere werknemers die langer in dienst zijn. “Deze groep bulkt van de kennis en ervaring. Organisaties die deze mensen op de juiste wijze inzetten, halen veel meer uit hun medewerkers. Menselijk kapitaal is überhaupt het waardevolste dat er is voor elke organisatie die een topperformer wil zijn of worden”, stelt Van Gelder.

Daling werknemerstevredenheid

De gemiddelde tevredenheid van de Nederlandse werknemers is volgens Integron een 6,7. Dat betekent een daling, want in 2016 scoorde de werknemerstevredenheid nog een 7,0. Oorzaken van de daling zijn onder andere minder werkplezier en voldoening uit werk. Volgens Van Gelder biedt de gemiddelde werkgever een organisatie waarin werkzekerheid, een prettige werkomgeving en voldoening geen gegeven blijken. “Zij kunnen veel leren van de topperformers, omdat medewerkers zich daar meer verbonden voelen met de koers van de organisatie, betere communicatie en samenwerking ervaren en waardering van de leidinggevende krijgen.”

Leren van topperformers

Succes ligt binnen het bereik van organisati es als ze goed kijken naar de topperformers. “De medewerker slaagt er bij topperformers vaker in het beste van zichzelf te geven en het enthousiasme en de loyaliteit zijn er sterker aanwezig. Tel uit uw winst”, beklemtoont Van Gelder.

Goede basis

Steeds meer organisaties begrijpen volgens Integron dat hun basis goed moet zijn om het collectief presteren op een hoger niveau te krijgen. “In gesprekken met organisaties die hun medewerkerpotentieel onvoldoende benutten, haal ik vaak voorbeelden van onze klanten aan die hier succesvol aan hebben gewerkt om te illustreren dat verbetering mogelijk is. En verbetering is mogelijk”, merkt Van Gelder op.

Tips

  • Ga bij uw personeel na of ze de werkdruk te hoog vinden. Aandacht daarvoor kan uw organisatie veel opleveren met beter functionerende medewerkers.
  • Schenk extra aandacht aan de kennis en ervaring van uw oudere medewerkers en ga na of u deze voldoende benut.
  • ßVerbeter uw basis door te zorgen voor betrokkenheid van uw medewerkers bij de koers van de organisatie, heldere communicatie, goede samenwerking en het genoeg geven van waardering door de leidinggevenden.

Bron: Integron https://www.integron.nl/nieuws/nederland-meer-potentieel-medewerkers-halen/