Werkgevers moeten meer investeren in persoonlijke ontwikkeling

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 14 juni 2021 637

Een meerderheid van de Nederlandse bedrijven (58 procent) laat persoonlijke groei, waaronder het bijschaven van vaardigheden, volledig over aan de werknemer. Zo laat onderzoek zien van Lepaya en Panelwizard onder 1057 HR-professionals. Het uitgangspunt van ‘een leven lang leren’ komt daarmee niet echt terug in de praktijk.

Volgens de onderzoekers is het erg belangrijk dat duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de persoonlijke ontwikkeling van de werknemers. Vanwege de automatisering denkt een derde van de ondervraagde organisaties dat hun werknemers over tien jaar niet meer de juiste vaardigheden bezitten om hun werk goed te kunnen doen. Hierbij geldt dat hoe groter het bedrijf is, hoe groter de kans is dat werknemers de digitalisering niet kunnen bijhouden. De grote bedrijven (meer dan 1000 werknemers) verwachten dat ruim 40 procent van de werknemers te weinig vaardigheden zal blijken te hebben. Dat is bij het kleinbedrijf 25 procent.

Bijscholen en omscholen

Verder heeft maar liefst 36 procent van de ondervraagde organisaties geen strategie voor het bij- en omscholen van werknemers. Ook dit laat zien dat het Nederlandse bedrijfsleven de verantwoordelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling aan de medewerker overlaat. Het heeft ook gevolgen voor de personeelswerving. Een derde van de ondervraagden zal bij vaardigheidstekorten eerder nieuwe mensen aantrekken dan bestaande werknemers bij- of omscholen. Ook is bij de helft van de respondenten niet iedereen in de organisatie bekend met de beschikbare leerbudgetten. Tien procent geeft zelfs aan niet eens een leerbudget te hebben.

Persoonlijke ontwikkeling

De oprichter van Lepaya, René Janssen, denkt dat veel organisaties zich niet genoeg bezig houden met de persoonlijke ontwikkeling van hun werknemers. De onderzoeksresultaten bevestigen dat. Een achtste van de bedrijven weet niet of hun werknemers momenteel over de juiste vaardigheden beschikken voor hun toekomstige werk.

Vaardigheden en competenties van werknemers

Volgens Janssen is er nog onvoldoende besef dat de vaardigheden en competenties van werknemers een organisatie kunnen maken of breken. “Werknemer en werkgever wijzen naar elkaar over de verantwoordelijkheid voor persoonlijke ontwikkeling. Riskant hieraan is dat beide partijen zich daardoor niet met dit cruciale onderwerp bezig houden. Het is aan de werkgever om rechtsomkeert te maken, de benodigde skills in kaart te brengen en de weg te wijzen”, stelt Janssen.

Tip: persoonlijk ontwikkelplan (POP)

Om te voorkomen dat werknemers niet voorbereid zijn op hun toekomstige taken, kun je ze een persoonlijk ontwikkelplan (POP) laten opstellen. Ze kunnen daarin aangeven welke stappen ze de komende tijd zullen zetten om hun bekwaamheden voor hun werk te vergroten. Die stappen kunnen ze het beste zo helder en concreet mogelijk formuleren, zodat jullie samen per periode kunnen beoordelen of de gestelde doelen bereikt zijn. Neem dit als vast onderdeel mee in de functioneringsgesprekken.

Bron: Managersonline.nl