Werkgeversorganisaties willen meer aandacht voor gezondheid en ontwikkeling werknemers

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 12 mei 2020 1089

MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN geven in ‘Waardevol Werkgeven’, hun Arbeidsvoorwaardennota 2020, concrete tips aan werkgevers voor het arbeidsvoorwaardenoverleg van dit jaar. Ze stellen daarin dat werkgevers er goed aan doen te investeren in de gezondheid en ontwikkeling van hun werknemers.

“Het arbeidsvoorwaardenoverleg zit komend jaar bekneld tussen enerzijds uitdagende en onzekere economische omstandigheden en anderzijds aanhoudende arbeidsmarktkrapte. Er moeten vooral investeringsafspraken worden gemaakt gericht op gezond langer werken, met gelijke kansen voor alle medewerkers, meer aandacht voor hun persoonlijke ontwikkeling en bijvoorbeeld het met elkaar bewaken van de werk-privébalans. Zorgen dat bedrijven wendbaar en innovatief kunnen zijn is daarbij essentieel”, aldus de werkgeversorganisaties.

Onzekere economie

Als ‘uitdagende economische omstandigheden’ zien de werkgevers- en ondernemingsorganisaties onder andere de stikstof/PFAS-crisis, naast de aanhoudende internationale spanningen en de onzekerheid die daarbij hoort.

Wendbaar en innovatief

Ondernemingen moeten meer dan ooit wendbaar en innovatief zijn en hun productiviteit verhogen. Dat heeft te maken met de krapte op de arbeidsmarkt, de economische omstandigheden en de steeds veeleisender consument. De werkgeversorganisaties bevelen werkgevers dan ook aan om met vakbonden uit te zoeken welke cao-afspraken productiviteitsgroei belemmeren. Daarnaast zouden ze kunnen kijken hoe cao’s meer ruimte kunnen bieden voor interne flexibiliteit in het bedrijf.

Ontwikkelbudgetten

Verder vinden de werkgeversorganisaties dat er meer aandacht moet zijn voor de ontwikkeling van werknemers en voor een goede werk-privébalans. Werknemers kunnen langer, plezieriger en gezonder werken als werkgevers voor alle leeftijdsgroepen inzetten op ontwikkeling en opleiding. Daarnaast helpen aantrekkelijke (secundaire) arbeidsvoorwaarden in deze tijd van arbeidsmarktkrapte bij het binnenhalen en behouden van personeel. Volgens de werkgeversorganisaties zijn juist hier in veel organisaties nog stappen mogelijk voor een snelle vooruitgang. Ze zijn daarom bijvoorbeeld voorstander van het uitbouwen van ontwikkelbudgetten. Ook zien ze heil in goed maatwerk op de werkvloer, omdat dat de werk-privé- en zorgbalans kan verbeteren. “Met bijvoorbeeld het (tijdelijk) aanpassen van de arbeidsduur of de werktijden kunnen werknemers eenvoudig worden geholpen om werk en mantelzorg beter te combineren, zonder dat alles hoeft te worden dichtgeregeld.”

Gelijke behandeling

De Arbeidsvoorwaardennota 2020 schenkt veel aandacht aan gelijke behandeling. Veel werkgevers passen die toe, maar er zijn nog altijd verschillen. Dit kan veranderen met goede afspraken in cao’s. Daarnaast kunnen afspraken over gelijke toegang tot scholing en andere ontwikkelingsmogelijkheden de verschillen tussen de vaste en flexibele werkenden in een organisatie opheffen.

Resultaatafhankelijke beloning

Tot slot zijn de werkgeversorganisaties voorstander van een meer resultaatafhankelijke beloning. Daarmee kan de beloning meer meebewegen met de conjunctuur en de bedrijfsspecifieke omstandigheden. Verder komt de toekomst van de werknemer centraler te staan als werkgevers beloningen meer kunnen koppelen aan de manier waarop werknemers in hun ontwikkeling investeren.

Tips

  • Je doet er goed aan om structureel beleid te maken voor de opleiding en ontwikkeling van je werknemers. Met dit beleid kan je zorgen dat iedere werknemer recht heeft op gelijksoortige budgetten en ontwikkelingsmogelijkheden, wat een gelijke behandeling bevordert.
  • Kijk goed of de secundaire arbeidsvoorwaarden die je organisatie aanbiedt een duurzame inzet en motivatie op de werkvloer bevorderen.

Bron: Brisk Magazine