Aantrekkelijke werkgevers houden rekening met deze vier trends

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 18 juni 2019 1411

Willen werkgevers de 'war for talent' winnen dan is tegenwoordig veel meer nodig dan een vrijdagmiddagborrel of een dartbord in de kantine. Organisatie-adviesbureau Great Place to Work deed onderzoek bij 145 organisaties en probeerde zo de succesformule te vinden voor goed werkgeverschap. Hier kwamen de volgende vier opvallende trends uit naar voren.

1. Meer vraag naar een duidelijke visie

Onderzoek laat zien dat er steeds meer behoefte is aan een sterke visie. Mensen vinden bedrijven met een breed in de organisatie gedragen visie een aantrekkelijker werkgever. Voor het werken aan de organisatiedoelen moet eerst duidelijk zijn wat die doelstellingen zijn. Het gaat dan niet om een ingelijste spreuk in de hal van het kantoor, maar om een visie waaraan de hele organisatie meewerkt. Visie is een proces waaraan alle medewerkers mee doen.

2. Onderling vertrouwen was nog nooit zo hoog

Het goede nieuws hierbij is dat werknemers meer vertrouwen hebben in hun management. Vertrouwen is belangrijk en het is lastig om het te vergroten binnen een organisatie. Meer vertrouwen in de vorm van een geloofwaardig en integer management zorgt voor een betere sfeer op kantoor. Een organisatie heeft er het meeste aan als medewerkers op basis van vertrouwen met elkaar samenwerken aan de organisatiedoelen.

3. Vrijheid telt

De autonomie van medewerkers vertoont al jaren een opgaande lijn en zorgt voor het verschil wat de aantrekkingskracht van werkgevers betreft. Werknemers met veel vrijheid vinden hun werk prettiger en doen het beter. Daarbij worden verantwoordelijkheden steeds evenwichtiger verdeeld in de organisatie. Medewerkers ontvangen respect voor hun vakkundigheid en krijgen de gelegenheid die in te zetten voor de totstandkoming van de organisatievisie. Organisaties presteren daardoor beter en ook is er een betere samenwerking tussen organisaties. Net als bij het vertrouwen in je personeel geldt hier dat je in je eentje misschien sneller gaat, maar dat je met elkaar verder komt.

4. Betere samenleving

Werknemers hechten er steeds meer belang aan dat hun werkgever helpt bij het verbeteren van de maatschappij. Ze willen dat terugzien in de kern van hun werk. Het is daarbij niet voldoende om een dag per jaar als vrijwilliger mee te helpen in bijvoorbeeld een daklozenopvang. Werknemers vinden het wel waardevol als hun organisatie een daklozenopvang duurzaam helpt met de administratie. Met name de millennials die zijn geboren tussen 1980 en 2000 vinden zo'n benadering belangrijk. In 2020 vormen millennials de helft van de beroepsbevolking, in 2025 zelfs driekwart.

De onderzoekers keken ook hoe bedrijven scoren op hun maatschappelijke missie. De score op de stelling 'Onze bijdrage aan de gemeenschap geeft mij een goed gevoel' blijkt al jaren te dalen. Overigens houdt dit niet in dat bedrijven minder bijdragen aan de samenleving. De toename van het aantal millennials zorgt namelijk ook voor veranderende eisen bij de werknemers. Duidelijk is dat je hier als werkgever iets mee moet doen.

Twee stellingen in het onderzoek van Great Place to Work springen eruit qua hoogte van de scores. Ten eerste gaat het om: 'Mensen hier worden eerlijk behandeld, onafhankelijk van seksuele geaardheid'. Praktisch alle respondenten (98 procent) bevestigen dat dit bijna altijd waar of vaak waar is. Daarnaast beantwoordt 97 procent de stelling 'Mensen hier worden eerlijk behandeld, onafhankelijk van etnische herkomst en/of geloofsovertuiging' bevestigend. Dit betekent niet dat discriminatie niet meer bestaat op de werkvloer. "Discriminatie vindt namelijk altijd plaats vanuit het oogpunt van de ontvanger. Dus wanneer je geen 100 procent scoort, heb je áltijd iets te doen", aldus René Brouwer, directeur van Great Place to Work.

Tip

  • Werk aan de vier zaken die hiervoor aan de orde kwamen, dus: een duidelijke visie, vertrouwen in je medewerkers, autonomie en aandacht voor een betere samenleving. Dit versterkt de kracht van je organisatie en maakt je aantrekkelijker op de arbeidsmarkt.

Bronnen: Management Team