Werknemers willen wettelijke regels voor gelijk salaris bij gelijk functioneren

Daniel Hoopman Daniel Hoopman 19 mei 2022 732

Twee derde van de werknemers (67%) vindt wet- en regelgeving de enige oplossing voor het feit dat vrouwen structureel minder salaris krijgen dan mannen in een gelijke functie. Zo laat onderzoek van Visma | Raet zien onder 1069 werknemers.

Een deel van de respondenten is echter niet zo’n voorstander van wetgeving die bedrijven met meer dan vijftig medewerkers verplicht transparant te zijn over het salaris van mannen en vrouwen. Bijna een kwart (24%) van de respondenten denkt bijvoorbeeld dat dergelijke wetgeving zal leiden tot onrust op de werkvloer.

Lager salaris

Een achtste van de ondervraagde werknemers lijkt te denken dat hun eigen salaris niet eerlijk is bepaald. Zij zijn namelijk bang dat hun loon omlaag zal gaan als hun werkgever moet bewijzen dat hij mannen niet voortrekt. Zoals te verwachten valt, vrezen de mannelijke werknemers (17%) dat veel vaker dan hun vrouwelijke collega’s (8%).

Opheffen loonkloof

Er ligt een Nederlandse wetsvoorstel om de salarisdiscriminatie tussen mannen en vrouwen te beëindigen. Dit is gebaseerd op een voorstel voor een Europese Richtlijn. Volgens Joke van der Velpen, manager Wet- en regelgeving bij Visma | Raet, is de wetgeving nodig om de loonkloof op te heffen. “Hoewel we al jaren roepen dat vrouwen evenveel zouden moeten verdienen als mannen, lijkt deze realiteit nog steeds mijlenver weg.”

Gelijk functioneren

Van der Velpen vindt dat ondernemers niet hoeven te wachten op wetgeving voor het invoeren van gelijke beloning voor gelijk werk. “Door inzichtelijk te maken hoe het ervoor staat wat betreft de beloningsverschillen, kunnen ze nu al stappen zetten om deze verschillen te vereffenen.” Ze spoort werkgevers dan ook aan om nu de verantwoordelijkheid te nemen en werk bij gelijk functioneren, gelijk te belonen. “We leven in 2022, waarin gelijke beloning de norm moet zijn.”

Tip

Gebruik de gesprekscyclus om te beoordelen in hoeverre een medewerker te weinig of te veel verdient ten opzichte van collega’s. Trek je beloningsbeleid gelijk bij te grote salarisverschillen en pas het salaris aan van degenen die bij gelijk functioneren onderbetaald worden.

Bron: PW.